هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آموزش‌ فني و حرفه اي کليد اشتغال پايدار

دومين همايش بینالمللی و سومين همايش ملي «مهارت آموزي و اشتغال»  از سوي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور با حضور صاحبنظران و پژوهشگران آموزشهای فنی و حرفهای داخلي و خارجي در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار شد.

به گزارش پیام ساختمان و به نقل روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دكتر علي ربيعي(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، دکتر کورش پرند(معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فني و حرفهای كشور) به عنوان رئیس نخستین همایش بینالمللی مهارتآموزی و اشتغال، دکتر حسن رضا زینآبادی(مدیرکل دفتر پژوهش و برنامهریزی اين سازمان) به عنوان دبیر همایش، دكتر يدالله مهرعليزاده(معاون پژوهش و برنامهریزی سازمان آموزش فني و حرفهای كشور)، دکتر عباس صدری(مدیر دفتر منطقهای سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی در تهران)از سخنرانان داخلی، و دکتر طارق محمود(مشاور سابق آموزشی وزارت آموزش اسلامآباد پاکستان)، دينش نارين(رئيس موسسه توسعه کارآفريني هند)، سونيل شوکلا(عضوهیئتعلمی موسسه توسعه کارآفريني هند)، و راجيو ماتور(مدير کل استاندارد و تضمين کيفيت سازمان ملي توسعه مهارت هند) از سخنرانان خارجی این همايش بودند.

حلقه اتصال منابع انساني با توليد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش بینالمللی و سومین همایش ملی مهارتآموزی و اشتغال گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با آموزش مهارت های فنی،سرمایههای انسانی را به حلقه تولید وصل میکند. علی ربیعی با تأکید بر اینکه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور باید نقشه مهارتی کشور را تهیه کند،ادامه داد: این سازمان با توجه به نیاز هر استان میتواند نقشه راه مهارتی کشور را تهیه کند.

دکتر ربیعی با اشاره به اینکه هم اکنون در شرایط رکود و تورم قرار داریم و خروج از رکود نیاز به نگرش جدید از کار دارد، افزود: جامعه ما به رشد اقتصادی هفت درصدی نیاز دارد تا بهره وری و کیفیت ارتقاء یابد و  برای افزایش تولید نیز باید به آموزشهای مهارت توجه ویژه شود.

دکتر ربیعی با تاکید بر اینکه الزام جامعه ایران به سمت حرکتهای کارآفرینانه است و خلاقیت بر مبنای کارآفرینی استوار است،

هزینه ایجاد یک شغل در صنعت پتروشیمی را 20 میلیارد ریال (دو میلیارد تومان) ذکر کرد و افزود: برای توسعه مشاغل باید به سمت مشاغل روستایی، خانگی و بنگاههای کوچک گام برداریم.

ابزار ورود به اقتصاد جديد

نيروهاي انساني ماهر، بازوان حركت هر جامعهاي به سوي رشد، تعالي و شكوفايي هستند و در هر جامعهاي كه از فرصت انديشه و مهارت نيروي انساني بهتر استفاده شود، توسعه و پيشرفت رونقي دو چندان خواهد يافت.

كورش پرند ضمن بیان این مطلب ادامه داد: بيراه نيست اگر اين شعار را بارها و بارها اعلام کنيم "آموزشهاي فني و حرفه اي کليد اشتغال پايدار کشور است."

وی برخی از اقدامات سازمان را هم راستا نمودن نظام آموزش مهارتي با نقشه جامع علمي كشور، تسريع و تقويت ارتباط بين آموزشهای مهارتي، شايستگي و نياز بازار كار، طراحي و تدوين نظام صلاحيت حرفهای، ديپلماسي مهارت، اجراي الگوهاي نوين آموزشي( بازار محور)، تشکيل شبکه ملي نخبگان و استعدادهاي برتر مهارتي، برنامهریزی براي راهاندازی «فراکسيون مهارت آموزي و ارتقای بهره وري» در مجلس شوراي اسلامي، تجاریسازی ایدههای مهارت آموختگان، نظام نوين مشاوره و هدايت شغلي برشمرد.

وی در پایان افزود: آنچه در هم راستایی با اين اقدامات ضروري است، نگاه مبتني بر پژوهش به اين آموزشهاست.