هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید

ابرار اقتصادی: ایران در افریقا پالایشگاه می سازد

*: بنزین تولید داخل هم برایشان میسازد؟

جام جم: وزیر مسکن خواستار پرداخت وام خرید خانه تا 50 درصد شد

*: آن 50 درصد باقی مانده را هم کلیه مان را می فروشیم

همشهری: پایتخت را جور دیگری ببینیم

*: برو کنار همشهری، بگذار درست ببینیم!

دنیای اقتصاد: عرضه مسکن تشدید شد

*: کمک، سیل عرضه مسکن ما را بُرد!

هفت صبح: تشکر جانانه از آقای وزیر

*: ای جونم آقای وزیر، چه قدر تو نازی!

ایران: ساختمان سازی روی اعصاب مردم

*: با اجاره «به قیمت خون » جور درمیآید!

دنیای اقتصاد: تهران فروشی در منگنه

*: فعلا که تراکم فروشی در سرسره است!

آفتاب: مجبور بودیم این بنزین را تولید کنیم

*: نه که تنفس کردن ما دلبخواهی بود!

ابرار اقتصادی: دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی

*: اطلاعات آزاد و معاونان و مدیران در پستو!

هفت صبح: با معضل دریاچه چیتگر چه باید کرد؟

*: صبر می کنیم تا خودش خشک شود!

شرق: رونمایی در سیما، بی اطلاعی وزارت شهرسازی

*: آخر و عاقبت روابط عمومی دو منظوره!

ابرار: دولت برنامه مشخصی در بخش مسکن ندارد

*: پس اینهمه برنامه که اعلام میشودچیه ؟!