برگزاری هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران

شمار نشریه : 184

دبیرخانه دائمی «کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران» به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف، اقدامات و برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری «هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران» را آغاز کرده است.

بر این اساس پس از بازنگری در محورها و اهداف کنفرانس و انجام اصلاحات لازم با توجه به وضعیت اقتصادی و نظام مالی کشور و مشورت با صاحبنظران و اساتید برجسته این حوزه، فراخوان مقاله این کنفرانس اعلان واعلام گردید. از این رو از کلیه اساتید، متخصصین، صاحبنظران، اندیشمندان، دانشجویان و کلیه علاقه مندان حوزه "نظام تأمین مالی کشور" دعوت می شود انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص کلیه مسائل مربوط به این برنامه با دبیرخانه کنفرانس و از طریق ایمیل icdf@irfinance.ir مطرح نمایند.

دبیرخانه کنفرانس پیشاپیش تشکر و قدردانی خود را از حسن نظر و مشارکت کلیه اندیشمندان و صاحبنظران در ارتقاء کیفی و کمی این برنامه در جمیع جهات اعلام می دارد.

 امید است با توکل به خداوند متعال، این برنامه بتواند در سال جاری نیز به رسالت خویش در هم افزایی دانش و تجربه فعالان حوزه نظام تأمین مالی کشور عمل و نقش موثری در اصلاح، بهبود و توسعه نظام تأمین مالی و دستیابی به اهداف متعالی اقتصادی کشور عزیزمان داشته باشد.

شایان ذکر است زمان اولیه این برنامه اواخر دی ماه سال جاری خواهد بود که متعاقبا تاریخ نهایی پس از انجام هماهنگی های لازم اعلام خواهد شد.