رئیس شورای شهر در منطقه 5 تهران: حفظ باغات تهران مدنظر قرار گیرد

شمار نشریه : 183

گروه معماری ودکوراسیون:در تهرانگردی هفته قبل، رئیس شورای شهر تهران بازدیدی از "یکه باغ"، پل تاریخی کن، آستان مقدس امامزاده شعیب (ع)، امامزاده علیبنجعفربن موسی کاظم (ع)، مدرسه کن، پرندهسرای امیرعلی، حمام کن، خانه پدری آیتالله مهدوی کنی، مجتمع نابینایان شهید محبی، منزل درویش رضا منظمی - استاد کمانچه-  و کتابخانه علامه جعفری و مجموعه فرهنگی عالیقاپو صورت گرفت. احمد مسجد جامعی به همراهی پژمان پشمچیزاده ، شهردار منطقه 5 ، ابتدا از "یکه باغ" بازدید کرد، باغی در دود 50 هزار متر که از طرف حاج ملا علی کنی برای امور خیریه و کمک به نیازمندان وقف شده بود.  در این باغ درختی با سن 1000 سال وجود داشت که به گفته رئیس شورای شهر تهران بزرگترین درخت چنار شهر تهران است. قطر این درخت تنومند به اندازهای بود که با تجمع هشت نفری همراهان رئیس شورای شهر حول محور این درخت ، توانستند دست خود را به یکدیگر برسانند.

مسجد جامعی با بازدید از برخی باغات محدوده کن در مورد این باغات اظهار کرد: باید لزوم حفظ باغات در طرحی مدنظر قرار گیرد چرا که 600 هکتار باغ مشابه در تهران که شبیه به باغات کن هستند، وجود دارد و باید با تأمین اعتبار ابتدا 120 تا 150 هکتار باغی را که در کن وجود دارند، حفظ کنیم و پس از آن حفظ باغات دیگر در دستور کار قرار گیرد. پس از آن نوبت به پل تاریخی کن رسید؛ مسجد جامعی با بیان اینکه این پل از سال 1312 بنا شده و هم اکنون در حدود 82 سال سن دارد گفت: متأسفانه این پل در میراث فرهنگی ثبتنشده و باید این اقدام انجام شود.  به گفته وی پل تاریخی کن توسط حاج محمدعلی بنا شده که از صاحبان ثروت در آن زمان بوده و دو قسمت کن را به دلیل وجود رودخانه پرآب که از توچال سرچشمه میگیرد را به هم متصل می کرده است.

آستان مقدس امامزاده شعیب (ع) مکان دیگری بود که مسئولان به قصد بازدید از آن راهی شدند.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه اصل این بنا مربوط به دوره صفویه است عنوان کرد:این آستان ثبت میراث فرهنگی نیست هرچند از ساروج بنا شده و باید حفظ شود و نیز اقدامی انجام دهیم که از آینهکاری در درون آن جلوگیری شود تا شبیه به همان اثر اولیه خود که بسیار هم زیباست باقی بماند.

بازدید از حمام کن نقطه دیگری بود که در تهرانگردی این هفته رئیس شورای شهر انجام شد. این حمام ساختهشده در دوره قاجاریه، دارای مساحتی 250 متری و نیز دارای دو طبقه و زیرزمین بود. بر تابلوی سردر این حمام آورده شده بود که پس از ورود آب لولهکشی به روستا و برچیده شدن خزینه فضاهای حمام با تیغه بندی مجزا شده و با نصب دوش تغییر شکل یافته است. همچنین با حذف بعضی تیغههای قدیمی مابین حمام زنانه و آتشخانه فضاها به یکدیگر متصل شدهاند. این حمام در سطحی پایین تر از سطح طبیعی زمین قرار داشته و دارای دو بخش مردانه و زنانه بوده است.

حمام مردان دارای فضای رختکن بوده و فضاهای آن دارای پلان چیلیپا بودند، حمام زنانه نیز دارای ورودی مجزا و رختکن مربع و سربینه آن مستطیل شکل بوده است و این حمام 800 سال قبل ساختهشده و در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است. رئیس شورای شهر تهران در ادامه به خانه روستایی پدر آیتالله مهدوی کنی سرکشی کرد و از تمامی نقاط آن از جمله اتاقها، اتاقی که آیتالله کنی در آن تا قبل از طلبگی حضور داشته، آب انبار و حیاط زیبای آن بازدید کرد.

برادرزاده آیتالله مهدوی کنی با بیان اینکه این خانه ثبت ملی نشده در مورد آن افزود: قدمت این خانه 300 سال و متعلق به جد پدری آیتالله مهدوی کنی است و از سال 71 به بعد کسی در این خانه زندگی نکرده است.  رئیس شورای شهر پس از بازدید از این خانه از پیشنهاد تبدیل خانه پدری آیتالله مهدوی کنی به موزه کن خبر داد تا این محله نیز برای خود دارای موزهای برای بازدید باشد.