هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باغ فرمانیه در انتظار گودبرداری

باغ فرمانیه در انتظار گودبرداری

فرمانیه زمانی منطقهای ویلایی و زیبا بود که باغ سفارت ایتالیا از بازماندگان آن زمان است. این منطقه که زمانی پر بود از خانه باغهای بزرگ و سرسبز تبدیل شد به خیابانی شلوغ و پر از کامیونهایی که نخاله ساختمانهای اعیانی آن را تخلیه میکنند.

یکی از این خانه باغهای زیبا به مساحت بیش از 2400 مترمربع هم اکنون در لیست انتظار نابودی و زیر و رو شدن و تبدیل به برجی 20 طبقه و شاید بیشتر است. از بالا که نگاه کنید تعجب میکنید که چرا حتی یک دانه درخت در این خانه اعیانی نیست؟ چطور خانه مجاور مملو از درخت است ولی در این خانه هیچ درختی نیست؟ شاید درختان این خانه هم به جای آب، گازوییل و بنزین خورده باشند.تصاوير هوايي نشان میدهد كه تا 2 سال قبل اين خانه باغ پر از درخت بوده است. البته دیگر تفاوتی نمیکند چرا که تا چند روز دیگر کل خانه و حياط آن از جا کنده میشود و به جای آن گودی 20 متری ایجاد میشود.

البته مهندسان کشورمان هم با استفاده از تکنیک «نِیلینگ» امکان حفر چنین گودی در منطقهای شهری و در کنار خانههای مسکونی را فراهم کردهاند. خیلی هم نباید نگران بود که با تزریق سیمان به زیرزمین همسایه، ریشههای درختان همسايه به جای خاک در سیمان خواهند بود چرا كه کمی بعد آنها هم خشک خواهند شد تا خانه مجاور هم راحت تر به برجی دیگر تبدیل شود.