هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماران در خانه هنرمندان

مراسم یادمان و هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران و بزرگداشت روز معمار با همت بنیاد معماری میرمیران و انجمن مفاخر معماری ایران ، در خانه هنرمندان ایران و با حضور جمعی از مسئولین وزارت راه و شهرسازی، سازمـان سینمـایی وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسلامی، شهرداری تهران، کرسی یونسکو در معماری اسلامی، اساتید و شخصیتهای برجسته عرصه هنر و معماری و شهرسازی و همچنین جمع کثیری از معماران جوان شرکتکننده در این دوره از مسابقه و دانشجویان رشتههای معماری و شهرسازی دانشگاهها و دیگر علاقهمندان برگزار شد.

در این مراسم پیام دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی توسط دکتر حامد مظاهریان معاونت امور مسکن و ساختمان قرائت شد و دکتر ایرج اعتصام مدیرعامل بنیاد معماری میرمیران ضمن تشکر و قدردانی از حمایتکنندگان مادی و معنوی و دستاندرکاران برگزاری این مراسم، طی سخنانی حضار را از فعالیتهای بنیاد معماری میرمیران و عملکرد آن در سالهای گذشته و همچنین برگزاری مسابقات و اهدا جایزه معماری میرمیران آگاه نمود. سپس احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر در خصوص موضوع هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران "معماری و سینما" سخنانی را ایراد نمود و اهمیت تأثیر دو هنر ارزشمند معماری و سینما در زندگی انسانها را برشمرد.

در ادامه روحالله حسینی از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص موضوع مسابقه سخنرانی کرد و سپس مازیار حسینی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد روز معمار و معماری ماندگار و نقش معماری و سینما در زندگی شهری سخنانی را بیان نمود. 

مهندس شادمهر راستین نیز در زمینه معماری و سینما در این خصوص سخنرانی نمود و وجوه مشترک و افتراق این دو رشته هنری و تأثیرات متقابل هر یک بر دیگری را توضیح داد.

در خاتمه برنامه پس از قرائت بیانیه جایزه توسط دکتر داراب دیبا و توضیحاتی در خصوص چگونگی نحوه داوری و انتخاب طرحهای برنده و منتخب، جوایز نفرات برتر توسط اعضای هیئت داوری اهدا شد.

لوح تقدیر و جایزه نقدی از طرف بنیاد معماری میرمیران به همراه لوح تقدیر از طرف کرسی یونسکو در معماری اسلامی،به دو طرح رتبه سوم سعیده ضیغمی،عماد سیرانی و طرح مشترک  رتبه دوم مربوط مهدی احمدی ، افشین برزگر جمشیدی و سعید سیفی، و برنده رتبه اول موسی عزیزی اهدا گردید.