هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آشپزخانه مطبوع

گروه معماری ودکوراسیون:  دکوراسیون آشپزخانه که به آن قلب خانه نیز میگویند از اهمیت زیادی برخوردار است.سعی کنید به دکوراسیون این قسمت از خانه اهمیت زیادی بدهید.در این مقاله توصیههای تنی چند از طراحان داخلی در زمینه دکوراسیون داخلی  آشپزخانه آورده شده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.

اشیای کسلکننده انتخاب نکنید

چیز جالب یا خلاقانهای انتخاب کنید. میک دو جیولیو، طراح و دکوراتور میگوید: «بهترین آشپزخانه ها روح دارند و چیزی گرم، دلپذیر و شخصی در آنها فرد را جذب می کند. هر پروژهای دارای چیزی جذاب و خلاقانه است. فقط به کابینت و پیشخوان اهمیت ندهید. کل آشپزخانه باید مطبوع باشد».

 کابینتهایی انتخاب نکنید که خیلی پایین تر از سقف باشند

میتوانید کابینتها را تا سقف برسانید. جوآن شیندلر میگوید: «کابینتها غبار و لوازم غیرلازم را جمع می کنند.» کابینتهایی که ارتفاع بلندی دارند میتوانند حداکثر فضا را در اختیار شما بگذارند و درهای شیشهای آنها به آشپزخانه حس فضای باز میدهد.

 زیادهروی نکنید

بدانید چه زمانی باید دکوراسیون را تمام کنید. در دکوراسیون آشپزخانه افراط نکنید. اشیای تزئینی اضافی را حذف کنید.

 لوازم آشپزخانه استیل را زیاد در دید نگذارید

از کابینتها برای پنهان کردن لوازم آشپزخانه استفاده کنید. جنس استیل انتخاب خوبی است ولی باید با ریتم قراردهی وسایل دیگر هماهنگی داشته باشد. نمای استیل در جایجای آشپزخانه منظره خوبی ندارد و باعث میشود که آشپزخانه کوچک به نظر برسد.

 فکر نکنید همیشه هر چه آشپزخانه بزرگتر باشد بهتر است

آشپزخانه کوچک هم برای شما همان کار آشپزخانه بزرگ را انجام میدهد. آشپزخانهای که با مواد و اشیای باکیفیت طراحیشده و جزئیات فکر شدهای دارد باعث میشود که حتی کمترین فضا برای شما بهترین کاربری را داشته باشد.

  دیوارها را پر از کابینت نکنید

کمی فضا برای نفس کشیدن بگذارید. اغلب نیاز نیست که کل فضای آشپزخانه را با کابینت پر کنیم. یک طراحی خوب عبارت است از تعادل بین ذخیرهسازی، کارکرد و زیباییشناسی. برای مثال میتوانید بالای سینک ظرفشویی را کابینت نگذارید تا فضایی برای نفس کشیدن داشته باشید!

 دنبال کیفیت پایین نباشید

برای کابینتهای زیبا و باکیفیت سرمایهگذاری کنید. به این موضوع فکر کنید که شما تمام مدت در حال باز کردن و بستن در کابینتها هستید. کابینتهای محکم و زیبا انتخاب کنید. چوب سخت، جلای خوب و لولاهای محکم نقش اساسی دارند.

 بالای اجاقگاز را خالی نگذارید

روی دیوار اجاقگاز کابینت تعبیه کنید و در دو طرف آن حتماً پیشخوان بگذارید. وقتی غذایی را از فر درمیآورید، میخواهید آن را کجا بگذارید. در کنار اجاقگاز حتماً باید کابینت و پیشخوان وجود داشته باشد.