آرامگاه حکیم عمر خیام

شمار نشریه : 183

گروه معماری و دکوراسیون: 28 اردیبهشتماه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام است.وی زاده ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در نیشابور و متوفی به تاریخ ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابوراست.وی فیلسوف، ریاضیدان، ستارهشناس و رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و لقبش «حجةالحق» بوده است؛ولی آوازه وی بیشتر به واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد.

آرامگاه حکیم عمر خیام در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، روستای محمد محروق قرار دارد. سال 1335 انجمن آثار ملی در نامهای به مهندس هوشنگ سیحون نوشت که وضع بنای موجود آرامگاه حکیم عمر خیام متناسب با شخصیت علمی و هنری خیام نیست و انجمن در نظر دارد در این مورد اقداماتی به عمل آورد.محل جدید آرامگاه انتخابی سیحون در گوشه شمالی باغ مورد تأیید انجمن قرار گرفت و در پی آن طرح پیشنهادی وی در 1337 به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فرستاده شد.

ارتفاع مقبره 22 متر است و استخوانبندی اصلی آن فلزی محاط در پوشش بتنی است. شکل بنا در پایین تقسیمبندی 10 گانه دارد و فاصله پایهها 5 متر است.

اضلاع بنا مستقیماً به سمت بالا ادامه یافته و به صورت اشکال هندسی منظم تورفتگی پیدا میکنند و بعد به صورت تقریباً مخروطی شکل به هم رسیده شبه گنبدی را در بالا به وجود میآورند که قسمت عمده آن مشبک و تو خالی و یادآور ستارهای است که نماد شخصیت علمی و ستارهشناسی خیام تلقی میشود.

سطح داخل و خارج مقبره با کاشیهای معرق و اشعار خیام مزین شده است. روکار بنا معرقکاری سنگی است و با قطعات نازک سنگهای محکم و شفاف ساخته شده است. در کنار آرامگاه 7 خیمه سنگی بسیار زیبا وجود دارد که در زیر هر کدام یک حوض آب با کاشی فیروزهای رنگ ساخته شده است.

خیام در واقع سه شخصیت دارد: ریاضیدان است، منجم و شاعر که باید هر سه شخصیت در بنا نشان داده میشد. دایره کف به ده قسمت تقسیم شد به طوری که برج یادبود بر 10 پایه مستقر باشد. عدد 10 اولین عدد دو رقمی ریاضی و پایه اصلی بسیاری از اعداد است.

از هر یک از پایهها دو تیغه مورب به طرف بالا حرکت میکند به ترتیبی که با تقاطع این تیغهها حجم کلی برج در فضا ساخته میشود و چون تیغهها مورباند خطوط افقی آنها باید ناظر به محور عمودی برج باشد.تیغهها به صورت مارپیچ شکل به طرف بالا حرکت میکنند تا با هم تلاقی کنند و از طرف دیگر سر در بیاورند که خود یک شکل پیچیده ریاضی و هندسی است.این شکل با عدد 10 هر دو سمبل دانش ریاضی خیام است. برخورد تیغهها با یکدیگر فضاهای پر و خالی و به خصوص در بالا ستارههای درهمی را به وجود میآورند که از لابهلای آنها آسمان آبی نیشابور پیداست و به تدریج به طرف نوک گنبد ستارهها کوچک تر میشوند تا در آخر یک ستاره پنج پر آنها را کامل میکند. این ستارهها و آسمان اشاره به شخصیت نجومی خیام دارد.

دور تا دور برج در قسمت اختلاف سطح چشمهسارها در اطراف یک دایره وسیع به مرکز خود برج ساخته شد. همه از سنگ گرانیت با اجزای مثلثی شکل و تو رفتگی و برون آمدگیهایی که تا اندازهای شکل خیمه را تداعی میکنند و این اشاره به نام خیام است. مجموعه در یک حال و هوای شاعرانه با درختان تنومند در اطراف ساخته شد و همان طور که خواست خود خیام بوده کاملاً باز است و مزارش بهاران گل افشان.

در قسمت دیگر باغ، بناهای دیگری جهت کتابخانه و مهمانسرای موقت با ملحقات برای مستشرقین و محققین ساخته شده است.

مقبره خیام از لحاظ معماری و ساخت یکی از مهمترین بناهای ساختهشده در زمان خود است. این بنای جادویی مبتنی بر اصول ریاضی و مثلثاتی خیامی، محاسبه و طراحی شده است. سیر در دهلیزها و طاق و ایوان مقبره، خود سفری ست به جهان بینهایت معانی خیام.

آرامگاه حکیم عمر خیام در سال 1354 توسط وزارت فرهنگ و هنر با شماره 1175 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.