هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رستوران نمك

نمك به عنوان قوي ترين و ايمن ترين عنصر طبيعي با خاصيت گند زدايي جهت طراحي يك رستوران با اهداف معماري سبز مورد توجه علیرضا امتياز قرار گرفت.

گروه طراحي با توجه به قرار گيري معادن نمك طبيعي و درياچه ها در نزديكي پروژه كه از انها نمك تهيه مي شود ، بر آن شد كه كل رستوران را از اشكال مختلف نمك چون پودر ، سنگ و لايه هاي فشرده نمكي بسازد.

طراحي پروژه با تحقيقاتي بر روي نوع مناسب نمك هاي محلي و تركيبات ان با صمغ هاي طبيعي شروع شد و در ادامه طراحي ديواره ها و سقف و پلكان جهت ايجاد نگاهي مدرن به غارهاي نمكي انجام شد. در طراحي ديواره هاي داخلي و خارجي پروژه ايجاد حس پيوستگي فضايي و ايجاد فضايي مدرن و در عين حال نزديك به طبيعت مد نظر بوده است.

 ديواره ها و سكو هاي نشيمن با الهام از لايه بندي غارهاي نمكي و به صورت مدرن طراحي شدند به نحوي كه پاسخگوي مراجعين رستوران و عملكرد هاي خاص آن چون آشپزخانه و كانتر فروش باشد.

طراحي پلكان علاوه بر تمامي نكات اجرايي مي بايست در امتداد ديواره هاي شكل دهنده فضا باشد و امتداد فضاي طبقه پايين را با حركتي پيچشي به طبقه بالا منتقل كند.

كف پله ها و صندلي ها و دستگيره درب ورودي از ذوب قوطي هاي نوشابه آلومينيومي جمع آوري شده از رستوران هاي پيرامون پروژه ، ريخته گري شدند.قوطي هاي نوشابه بازيافتي نياز به دماي ذوب پايين تري داشتند و مصرف انرژي را در عمليات ريخته گري كاهش مي داد. كليه ميزها از سنگ نمك طبيعي و توسط گروه طراحي امتياز ، طراحي و ساخته شدند.همچنين صندلي ها به صورت اختصاصي براي پروژه طراحي و با آلومينيوم ريخته گري شدند.