معاون وزیر راه و شهر سازی در همایش روز معمار مطرح کرد: وظیفه معماران ارتقای کیفیت زندگی

شمار نشریه : 183

مراسم گرامیداشت روز معمار، همزمان با زادروز حکیم شیخ بهایی و به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران،انجمن مفاخر معماری ایران در برج میلاد برگزار شد.

این همایش با حضور مظاهریان معاون وزیرراه و شهرسازی، اکبر ترکان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اعضای هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی، مقامات، مدیران و مسئولان ساختوساز و مدیریت شهری و با شرکت حدود 2 هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی برگزار شد.

شهری بسازیم که مردم از آن لذت ببرند

سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ابتدای این مراسم ضمن تبریک روز معمار به همه فعالان عرصه مهندسی و ساختوساز کشور گفت: معتقدم باید نگاه ما به کمیسیون  نظام مهندسی از نگاه  جزیرهای به نگاه سیستمی تغییر یابد چرا که هر شهری با همان محتویاتش اعم از  کالبد و جمعیت یک سیستم است و  تمام اجزای تشکیلدهنده با یکدیگر در ارتباط  هستند.وی افزود: 2 رشته از هفت رشته نظام مهندسی نقش کلیدی در موضوع ساختار شهری دارند؛ یکی در کلان نگری اثرگذار است و دیگری در بخش عناصر و اجزای تشکیلدهنده موثر هستند.

غفرانی ادامه داد:آنچه از شهرسازی نشئت میگیرد ، پایههای آن بر اساس نظام  برنامهریزی طراحی شهری شکل میگیرد و طرحهای جامع و طرح تفصیلی در این مرحله به  ظهور میرسد و اینجاست که نقش شهرسازان بسیار کلیدی است و تصمیمات کلی و سیاستهای کلان شکلگیری شهر ارائه میشود و در مراحل بعدی معماران هستند که نقش کلیدی ایفا میکنند. وی تاکید کرد : نقش معماران از این نظر مهم تر از نقش شهرساز است که شهرسازان تصمیمات کلی میگیرند اما چیزی که در کالبد شهر به صورت پیکر و سیمای شهر تجلی پیدا میکند و شهر را تشکیل میدهند حاصل دسترنج معماران است .

غفرانی با گلایه از اینکه سیمای شهرهای ما در شأن نظام مهندسی  و رشته معماری نیست ،گفت: به عنوان مثال، میدان نقش جهان اصفهان در  دنیا یکهتاز بوده  و از آثار ملی است زیرا در آن سرمایه هنری ذخیرهشده و نگاه  سرمایهای به آن میشود . وی با اشاره به اینکه متأسفانه معماری ایران- اسلامی در شهرهای ما دیده نمیشود، افزود: با توجه به وظایف عظیمی که قانون و قانونگذار برای ما ترسیم کرده، به نظر میرسد خودمان را در حوزه خانهسازی محصور کردهایم لذا باید حرکت کرده و بستر ورود نظام مهندسی به عرصه ساختوساز کشور را فراهم کنیم تا هویت به شهرهای ما بازگردد و نارساییهای موجود برطرف شود.غفرانی تاکید کرد: متأسفانه بخش اصلی ساختوساز یعنی  نظام مهندسی مغفول مانده است .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: نظام مهندسی  یک مکان تخصصی و سرمایه با 100هزار عضو مهندسی در 7 رشته مهندسی است اما این سرمایه  ارزشمند و غنی متأسفانه در شهرها تجلی پیدا نکرده است، پس مشکل این است که نظام مهندسی از این سرمایه عظیم به نحو احسنت استفاده نمیکند. وی افزود: امیدوارم دو هدف کلی نظام مهندسی یعنی حفظ سرمایههای ملی و تأمین معیشت مهندسان قابل دستیابی باشد.

سعید غفرانی خاطرنشان کرد : متأسفانه ما در تمام بخشهای نظام مهندسی مشکل داریم، به عنوان مثال ما در  بخش مسکن مقدار زیادی پرت انرژی داریم که مطمئناً بخش عمده آن به معماران باز میگردد. وی خطاب به مهندسان تاکید کرد؛ شما پایهگذار اصلاح انرژی در نظام مهندسی هستید، پس متحد باشید و اجازه  ندهید سرمایه ملی سوخت شود و باید شهری بسازیم که مردم از آن لذت ببرند.

124میلیارد دلار مصرف بدون بازدهی

اکبر ترکان، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی نیز با تبریک  این روز به معماران و مهندسان گفت: بنده میخواهم بگویم میزان انرژی که در کشور مصرف میشود حدود 700 میلیون  بشکه نفت به ارزش 70 میلیارد دلار است . وی افزود: ارزش 180 میلیارد مترمکعب گاز نیز که در سال میسوزانیم ، بر اساس قیمت متوسط 30 سنت برای هر مترمکعب 54 میلیارد دلار است درحالیکه ما گاز را به قیمت هر مترمکعب 48 سنت به همسایه صادر میکنیم، به این ترتیب  مجموع نفت و گاز مصرفی کشور124 میلیارد دلار ارزش دارد اما  معادل این هدر سوزی ثروتی خلق نمیشود،یعنی بدون بازدهی اقتصادی  41 درصد در مصارف خانگی انرژی مصرف میکنیم که به هیچوجه منطقی نیست .

ترکان با اشاره به اینکه شما معماران باید در حل این مشکل به دولت  کمک کنید ، تصریح کرد : اگر چه صرفهجویی در مصرف و اصلاح عادات مصرفکنندگان  بسیار تأثیرگذار است ولی تمام موضوع اصلاح  عادات مصرفی نیست و اگر  همه  مردم نیز در اصلاح مصرف انرژی کوشش کنند این حل  بخشی از مسئله است و بخش دیگر باید با استفاده از فن آوری های نوین در ساختوساز ، ناهنجاری مصرف انرژی  را درمان کنیم.  وی افزود: در این راستا معماران نیز باید به اقلیم ایران و اصول معماری توجه کنند و بررسی کنند که اقلیم هر منطقه ای به چه نوع معماری نیاز دارد چرا که مصرف بیرویه بدون فن آوری  و توجه به اقیلم اصلاح نمیشود.

وی با اشاره به بازنگری قانون نظام مهندسی گفت: قانون نظام ساختمان 20 ساله شد و در 20 سالگی این قانون با طرح مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. البته ما نیز از این ابتکار کمیسیون عمران قدرانی  میکنیم .ترکان ادامه داد: نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور با تأسیس  سازمان برنامه و بودجه در سال 1334 دایر و نزدیک به 60 سال برای  تمام ساختوسازهای عمرانی مورد استناد بوده است. در این قانون،  نظام فنی و اجرایی از کارفرما ، مشاور و پیمانکار تشکیلشده و با اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 سهم دولت در اقتصاد کوچک و سهم  بخش خصوصی بزرگ  میشود.

رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی خاطرنشان کرد: در جهان پیشرفته امروز، اجزای مهندسی را از ساخت پروژه جدا کرده و قراردادهای متفاوت و جدیدی به وجود آمده است . پس لازم است نوع قراردادها را باز تعریف نموده و با تدوین  آییننامههای لازم نواقص را برطرف کنیم . وی افزود: مطمئناً کمیسیون عمران مجلس از این کار استقبال میکند و فرصتی فراهم است تا نظرات همکاران را گردآوری نموده تا بتوانیم قانون را ارتقا دهیم .

آشتی نظام مهندسی با جامعه معماران

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه بسیار خرسندم در یک چنین جمع دوستانهای حضور دارم، گفت: در دو گردهمایی گذشته که نظام مهندسی برنامهریزی کرده بود نقش معماران در حاشیه بود و امروز زمان آشتی نظام مهندسی با جامعه معماران کشور است.

حامد مظاهریان افزود:روزگاری معماران مراجع جامعه بودند و آنان را مولانا خطاب میکردند اما متأسفانه هم اکنون از این مقام فاصله گرفتهایم و دیگر مردم به عنوان یک مرجع به مهندسان نگاه نمیکنند که این موضوع  باید احیا شود اما  در این بین چالشهایی پیش رو داریم .

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطالعات یونسکو  در جوامع پیشرفته مبین این است که به ازای 10 هزار نفر  جمعیت 20تا 50 مهندس و دانشمند دارند و این میزان در  جوامع در حال پیشرفت 10 نفر است، حال آنکه این میزان در کشور ما بیشتر از 50 نفر است اما کیفیت ساختوسازهای ما در حد انتظار نیست. مظاهریان با اشاره به اینکه معماران ما این توانایی را دارند که به نیازها پاسخ دهند، افزود: این کار فقط نیازمند باز تعریف مهندسی است، چرا که جهان در حال باز تعریف معنای مهندس و نقش مهندسان است.به عنوان مثال کشور آمریکا برای این کار در سال 2020 هدفگذاری کرده اما در هیچ یک از دانشگاههای  ایران برای این موضوع هدفگذاری  نشده است .

وی ادامه داد: با وجود بازار کار در کشورهای همسایه ما نتوانستهایم سهم مناسبی از این بازارها را در اختیار داشته باشیم که دلیل آن نداشتن سیستم آموزش درست است و باید در این مورد نقش مهندس باز تعریف شود. مظاهریان تاکید کرد : وظیفه  معماران ارتقای کیفیت  زندگی مردم است .

شایانذکر است از برنامههای جانبی این بزرگداشت  اجرای موسیقی زنده ،رونمایی از تمبر یادبود روز ملی معمار و اهدای  تندیس  و لوح تقدیر و قرائت بیانیه روز ملی معمار بود .