برج "درخت سفید"

شمار نشریه : 183

درخت سفید" برنده مسابقه طراحی معماری در شهر مون پولیه فرانسه شد. این ساختمان از روش مرسوم زندگی در فضاهای باز این شهر و همچنین از قابلیتهای یک درخت در این پروژه الهام گرفته است.

این برج مسکونی چندمنظوره دارای ۱۷ طبقه میباشد و انرژی خود را از منابع طبیعی موجود در محل تأمین مینماید. همچنین نواحی جدید و قدیمی شهر را نیز به هم پیوند میدهد.این برج چندمنظوره دربرگیرنده منازل مسکونی، رستوران، گالری هنری، دفاتر اداری، یک کافیشاپ با چشمانداز وسیع و یک فضای اشتراکی خواهد بود. از فاز ایده پردازی و طراحی مفهومی پروژه، معماران به طور قابلملاحظهای از شیوه زندگی مردم این شهر در فضای آزاد و باز الهام گرفتند.  برج به طور هدفدار مابین سیتی سنتر شهر و بندر تازه توسعهیافته Marianne and Odysseum در میانه راه منطقه جدید و قدیم شهر قرار گرفته است.

این ساختمان همچنین در محل تقاطع چند خیابان اصلی شهر استقرار پیدا کرده است. این پروژه در فرم با ابهت و بزرگی به سمت چشمانداز پارک مجاورش امتداد پیدا کرده است و نمای منحنی شکل شرقی ساختمان در لبه میدان قرار گرفته و سمت غربی برج به صورت محدب به بیرون آمده تا چشمانداز و دورنمای وسیعی رو به محیط اطراف برای مجموعه ساختمان ایجاد نماید و درعینحال، این انحنا باعث ایجاد دید و چشمانداز وسیع برای هر واحد ساختمانی نیز بدون مسدود شدن این دید توسط واحد مجاورش میشود. ساختمان به نحوی در مکان خود استقرار یافته که تسلیم محیط پیرامون گردد و با آن هم پیوند شود و درعینحال آن را مستعد کند تا با دو جناح بال خود رودخانه Lez در امتداد خیابان روبه رویش را در آغوش بکشد.

معمار این بنا قصد داشته تا فرم خمیده و منحنی شکلی خلق نماید که گویی حجم آن در گذر زمان توسط نیروی باد یا آب سابیده شده و نتیجتاً این فرم ارگانیک طبیعی و متناسب حاصل شده است.

فرم به زیبایی از رشد یک درخت به سمت محیط اطرافش تقلید نموده و همزمان با ایجاد سایههای ضروری متعدد توسط شاخههایش آن را بهبود بخشیده است. بر خلاف نام "درخت سفید"، این ساختمان چندان محل خلوت و آرامی نخواهد بود بلکه بیشتر ضرباهنگی است که موسیقی شهر را تکمیل مینماید و به عنوان ساختمان عمومی بلندبالای شهر هر کسی را سمت خود جلب خواهد کرد.

این عمارت به تمام ساکنین و بازدیدکنندگان شهر عرض اندام خواهد نمود و از طبقه همکف که رستوران و گالری هنری است تا پنت هاوس فوقانی خود به عنوان مکان دید انداختن بر چشم اندازهای شهر خدمت رسانی عمومی خواهد داشت و این مسیرها و فضاهای گسترده و قابلدسترس در این برج آن را بیش از پیش جذاب خواهد نمود و در مجموع این سازه مایه مباهات و افتخار شهر و مرکز جذب توریست خواهد شد.

یک فضای اشتراکی ویژه ساکنین در محل کافهتریای ساختمان پیشبینیشده تا صاحبان خانه از هر طبقه بتوانند از مناظر دیدنی اطراف در این فضای خصوصی و خلوت لذت ببرند. فضاها درون و بیرون سطوح پهن بیرونی طبقات گویی تفاوتی نمیشناسد و کاربران میتوانند به غریزه مابین آن فضاها حرکت نمایند.

بالکن ها برای کشیدن کاربر به سمت فضای بیرون متناسب گشتهاند درست همانند برگ درخت که رو به نور گرم و مغذی خورشید باز میشود. علاوه بر این پیشآمدگیهای تخت، ساکنین با یک فضای متنوع در ساختمان روبه رو خواهند بود. هر کاربر اختیار انتخاب یک واحد متمایز (به طور مثال در جبهه غربی ساختمان-سه خوابه..)،و همچنین قدرت انتخاب پلان های مختلف طرحبندی شده در طبقات را خواهد داشت.

معماران بنا در جستجوی تقویت "معماری آزاد" بودهاند، امری که آنها به مثابه پایههای جریان خانهسازی آینده میبینند و هرکس بعد از خرید واحد و طبقه خود، به طراحی منزل خود مشغول میشود و در قید و بند مواد و کالاهای یکسان کارخانهای و طرحبندی ردیفی و فضاهای زندان مانند نمیماند و جای آن به آنها امکانات انتخابهای مختلف داده میشود و با ایجاد فضاهای مدولار داخلی، ساکنین قادر خواهند بود که امکانات خانه و طرحبندی نقشه آن را از میان نمونههای موجود در کاتالوگ انتخاب و اجرا نمایند.