هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کدام صندوق زمین و ساختمان کلید خورد

گروه بازار ساختمان:  تنها دو روز بعد از انتشار مصاحبه پیام ساختمان با مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در شماره 181 نشریه  که از تصویب آییننامه اصلاحشده صندوقهای زمین و ساختمان خبر داده بود، این ابلاغ توسط سازمان مربوطه ابلاغ شد. در آییننامه جدید به درخواست وزارت راه و شهرسازی مواردی اصلاح شده، تا راه استفاده از این روش تأمین مالی برای شرکتهای فعال در صنعت ساختمان هموار شود.

ایوب باقرتبار، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار که پیش تر از راهاندازی نشدن این صندوقها برای تأمین مالی ساختوساز گلایه داشت، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: بعد از تصویب و ابلاغ آییننامه جدید، تقاضا برای دریافت موافقت اصولی  چند صندوق زمین و ساختمان در خور بررسی واصل شده است. وی ادامه داد: شرکت سرمایهگذاری مسکن با یک پروژه 40 میلیارد تومان با کاربری مسکونی ، سازمان ملی زمین و مسکن برای یک پروژه با کاربری مسکونی به ارزش 400 میلیارد تومان در دماوند، شرکت مشاور سرمایه ارمان آتی برای پروژهای به ارزش 340 میلیارد  تومان با کاربری اداری و تجاری در استان البرز درخواستهای خود را مطرح و تقاضای دریافت موافقت اصولی کردهاند.

باقر تبار از سرمایهگذارانی که علاقهمند به فعالیت در بخش مسکن هستند خواست برای آشنایی با صندوقهای زمین و ساختمان سری به سایت سازمان بورس زده  و در آیتم معاونت نهادهای مالی با آییننامه و برگههای مربوط به طرح تقاضا آشنا شوند.

با این اوصاف همچنان شرکتهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی به این روش تأمین مالی علاقهمند می باشند و از جانب شرکتهای بخش خصوصی که در ساخت  مسکن فعالیت دارند هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

تنظیم بازار با روشهای نوین تأمین مالی

این درحالی است که تأمین مالی فازهای باقیمانده از مسکن مهر هنوز با چالش روبه رو میباشد و از طرف دیگر طرحهای جدیدی در زمینه ساخت انبوه خانه مانند مسکن اجتماعی و مسکن امید توسط مسئولان مطرح میشود، بدون آنکه به روش تأمین مالی آن اشارهای شود. این نکته را به همه این موارد باید افزود که برای تحقق یک طرح صنعتی - اقتصادی، تأمین مالی اگر مهم تر از ابعاد مهندسی آن نباشد کمتر از آن هم نیست چرا که اساس هر حرکت اقتصادی تهیه سرمایه لازم برای انجام فعالیت است.

 به مسکن مهر توجه کنید، در تعیین راهکار صحیح برای تأمین مالی آن دقت لازم صورت نگرفت و با آنکه خانهدار کردن محرومان جامعه هدفی خوب و انسانی است اما در نهایت با چالش سرمایه در گردش مواجه گردید. در نتیجه در این مسیر هم دولت و هم متقاضیان و هم سازندگان را به چالش کشید. در نهایت نیز بخشهایی از آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. حال آنکه وزارت راه و شهرسازی میتوانست به روشهای نوین تأمین مالی مانند صندوقهای زمین و ساختمان که مقررات آن از یک دهه قبل آماده بود، رویکرد کند و اگر نیاز به اصلاحی هم داشت که در دولت جدید ظرف تنها چند هفته انجام شد، این کار را زودتر انجام دهد.

نکته جالب تر اینکه حتی برای همین واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیز میتوان از صندوقهای زمین و ساختمان استفاده کرد، چرا که یکی از کاربردهای این صندوقها کمک به پروژههایی است که نیمهکاره مانده است، البته اگر برخی شرایط را داشته باشد.

همه این موارد را به صندوقهای دیگر مانند املاک و مستغلات بیفزایید که حتی میتواند کمکی موثر برای تنظیم بازار مسکن باشد و سوداگری در این بازار را شفاف نماید.