هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنامه مدیرعامل جدید پردیس اعلام شد: تحویل واحدها، یک روز زودتر

گروه گزارش: پس از حدود دو سال مسئولیت در سمت مدیرعاملی شرکت عمران شهر جدید پردیس، سرانجام روز هشتم اردیبهشت، با حضور محسن نریمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید؛ مهدی هدایت تودیع و حسن ولیپور به عنوان سرپرست این شرکت معارفه شد. سرپرست جدید اگر چه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان عضو هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل در شرکت عمران پردیس مشغول به فعالیت شده اما از سال 1376 کارمند وزارت راه بوده و معاون مدیرکل و قائممقام مدیرکل از جمله سوابق مسئولیتی وی است. به منظور اطلاع از برنامههای آتی مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر جدید پردیس با مهندس ولیپور گفتگوی کوتاهی کردیم:

پیام ساختمان: با آمدن هر مدیر جدیدی این سؤال مطرح میشود که آیا برنامههای جدیدی در راه است؟

دولت و وزارت راه و شهرسازی برنامهای برای شهرهای جدید تدوین کردهاند که بر اساس آن، همه هدف ما این است تا مسکن مهر با سرعت بیشتر و همزمان با تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل مردم شود. تمام هدف این است که تا آخرین واحدی که به مردم تعهد داریم به بهرهبرداری برسد و ما تلاش میکنیم تا بتوانیم یک واحد بیشتر را، یک روز زودتر تحویل دهیم. این جزو اهداف و برنامهریزیهای ماست. البته اگر وزارت نیرو، آب و برق این منطقه را تأمین کند آمادگی این را داریم که هرچه زودتر واحدهای مسکن مهر را تحویل دهیم.

پیام ساختمان: این همان برنامه شرکت عمران برای همه شهرهای جدید است؟

چند روز پیش در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید همایشی بود که در آن هیئتمدیره و مدیران عامل تمام شهرهای جدید و همچنین مقام عالی وزارت و آقای مهندس نریمان حضور داشتند. در آن همایش این دستور به ما داده شد که حتماً باید به تعهدی که به مردم داریم پایبند باشیم و آن تعهدات را عملی کنیم، ضمن اینکه وظیفه داریم نواقص کار را هم برطرف کنیم. یکی از موارد اصلی اصلاح نواقص کار، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی در شهرهای جدید است. این موضوع جزو دغدغههای ماست که البته به دغدغههای قبلی ما اضافه شده است. یعنی قصد داریم شهری که میسازیم مدرسه، مسجد، کلانتری، درمانگاه و آب و فاضلاب و برق و ... داشته باشد تا وقتی متقاضی در آن شهر ساکن میشود کمتر مشکل داشته باشد. البته این موارد شاید در حد استاندارد بالا نباشد ولی باید حداقل استانداردها را داشته باشد.

پیام ساختمان: جذب سرمایه به شهرهای جدید جزو اهداف وزارتخانه است. در این خصوص چه برنامهای دارید؟

یکی از موضوعات اصلی که ما در جذب سرمایهگذاری داریم بحث ساخت متروی تهران -پردیس است. مجری برای این موضوع انتخابشده و کارهای مربوط به آن را ما با شدت بیشتری پیگیری میکنیم. تقاضاهایی هم برای مراکز تجاری و خدماتی وجود دارد که از طریق تهاتر یا به مشارکت انجام میدهیم.