هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرب‌الاجل‌های پیامکی مسکن مهر

شرکت عمران پرند که پیش از این در پیامک اخطاری خواستار واریز آورده متقاضیان طی ۱۰ روز شده بود، با ارسال پیامک دوم به متقاضیان مسکن مهر از آنها خواست نسبت به واریز ۳۰ درصد باقیمانده آورده تا ۷ روز آینده اقدام کنند.

شرکت اندیشه گستر فردا، کارگزار مسکن مهر پرند با ارسال پیامک جدیدی به متقاضیان اعلام کرد؛ افرادی که  30 درصد آورده را در مهلت 10 روزه قبلی واریز نکردهاند یک هفته برای واریز مبلغ باقیمانده قرارداد پیشفروش فرصت دارند.

شرکت عمران پرند در پیامک نخست که 27 فروردین امسال به 50 هزار متقاضی ارسال شد از کلمه «اخطار» استفاده کرده و به متقاضیان هشدار داده بود در صورت عدم تکمیل 30 درصد الباقی آورده ظرف 10 روز اقدام نکنند، مسئولیت هرگونه تبعات عدم پرداخت متوجه آنها خواهد شد.

در این خصوص مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: این پیامک فقط برای کسانی است که در مهلت ۱۰ روزه نتوانستند ۳۰ درصد الباقی آورده را واریز کنند و شامل حال سایر متقاضیانی که نسبت به واریز آورده اقدام کردهاند، نمیشود.