هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تلاش انبوه برای تعامل با همه

گروه گزارش: پس از تغییر دولت در سال گذشته، هیئتمدیره کانون سراسری انبوهسازان نیز چند ماه پس از آن تغییر کرد و حالا هیئتمدیره جدید رفع همه موانع و مشکلات سر راه انبوهسازان را در برنامه کاریاش گذاشته است. مدیریت جدید در اولین قدم نشستی خبری برپا کرد و بعد از آن هم به دنبال گفتگو و مذاکره با همه نهادهای تصمیمگیر و اجرایی مرتبط با فعالیتهای انبوهسازی، از بخش خصوصی گرفته تا نهادهای مرتبط با دولت و دو قوه دیگراست. در ادامه نگاهی داریم به بخشی از این تلاشها.

همکاری با شرکت عمران و بهسازی

کانون سراسری انبوهسازان با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تفاهمنامهای منعقد کرده که بر اساس آن، بافتهای فرسوده کشور توسط انبوهسازان نوسازی و احیا خواهند شد. این دو مجموعه در حال حاضر مشغول تبادل اطلاعات فنی و اجرایی هستند و به این منظور کارگروهی تخصصی تشکیل داده و در حال تهیه آئیننامه و دستورالعمل اجرایی برای کار هستند. مطابق تفاهمنامه منعقده، پنج شهر کشور به شکل پایلوت انتخاب شدهاند: ساری، همدان، تبریز، سنندج و کاشان. شرکت عمران و بهسازی کار را در کلانشهر تبریز شروع کرده و تفاهمنامهای بین انبوهسازان آن استان و استانداری و شهرداری آنجا هم بسته شده است. در حال حاضر قانونی برای نوسازی و احیای بافتهای فرسوده وجود دارد که در آن تسهیلات و مکانیزم های تشویقی برای ساکنان این مناطق دیدهشده ولی در مذاکرات بین انبوهسازان با شرکت عمران و بهسازی شهری، بنا شده تا مکانیزمهای تشویقی برای حضور انبوهسازان هم دیده شود و شهرداریها هم قرار است مازاد بر قوانین موجود، در زمینه اخذ عوارض و مالیات و سایر مسائل، با انبوهسازان همکاری کنند. کانون انبوهسازان در گفتگوهایش با شرکت عمران و بهسازی شهری، همچنین پیشنهاد داده تا کار نوسازی بافتهای فرسوده از مناطقی که تا الآن تملک شده شروع شود چرا که رونق ساختوساز در آن مناطق موجب تشویق سایر مناطق میشود. همچنین پیشنهادشده تا بهره وام نوسازی که الآن 14 تا 15 درصد است همانند تسهیلات مسکن مهر، کمتر از 9 درصد شود.

تفاهم با تسهیلگران

تملک بافتهای فرسوده مشکلی اساسی بر سر راه همه گروههایی است که در این حوزه قصد فعالیت دارند، به ویژه انبوهسازان که نمیتوانند کارهایشان را رها کنند و به دنبال راضی کردن مالکانی باشند که واحدشان را نمیفروشند و راضی به نوسازی هم نمیشوند و به خاطر همان چند واحد، نوسازی دهها و صدها واحد متوقف خواهد ماند. از این رو شرکتی تسهیلگر و روان کننده امر تملک بافتهای فرسوده وجود دارد که به نوعی بازوي اجرايي سازمان نوسازي است و با شهرداری تهران هم در خصوص بافتهای فرسوده تفاهمنامه امضا کرده است. از آنجا که قرار است کارهای فنی و اجرایی نوسازی بافتهای فرسوده را انبوهسازان انجام دهند، کانون سراسری انبوهسازان با این شرکت که نام آن «شرکت نوسازان شهر تهران» است چندی پیش تفاهمنامهای منعقد کرد و قرار است شرکت مذکور شوراهای محلهای را در بافتهای فرسوده تشکیل دهد و تملک ساختمانها، صدور پروانه ساخت و ... را برای انبوهسازان راحتتر کند.

رفع اختلافات با سازمان نظام مهندسی

به گفته انبوهسازان، تا به حال یکی از مسائل و مشکلات این تشکل صنفی، سازمان نظام مهندسی بوده ولی مدیریت دوره جدید کانون سراسری در پی رفع اختلاف با این سازمان است؛ . به این منظور هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان چندی پیش با حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اکبر ترکان و اعضای هیئترئیسه سازمان دیدار و گلایههایشان را مطرح کردند. البته مهندس ترکان برخی از انتقادات انبوهسازان را در آن نشست پذیرفت و برخی را نپذیرفت ولی نفس برگزاری چنین نشستی در جهت رفع اختلافات، نشان از عزم دو مجموعه برای همکاریهای بهتر و بیشتر میدهد. اما از جمله موضوعات مطرحشده در آن نشست، عدم انجام نظارت به شکل دقیق توسط مهندسان ناظر بود. همچنین انبوهسازان با اینکه به طور تقریبی از عملکرد مهندسان طراح ابراز رضایت داشتند ولی از بروکراسی اداری سازمان نظام مهندسی که باعث شده تا صدور نقشههای ساختمانها گاه تا بیش از دو ماه طول بکشد گلایه کردند.

موضوع دیگر در نشست مذکور، کنترل مضاعف سازمان نظام مهندسی بود و در این خصوص حرف انبوهسازان این بود که وقتی کسی خدماتی را میفروشد باید به کیفیت خدماتش متعهد باشد ، درحالیکه الآن در حوادث ساختمانی مشخص نیست مهندسی که کنترل مضاعف کرده (با توجه به این که حدود 15 نفر اعم از مهندس طراح و ناظر باید نقشهها را بررسی کنند و بعد از آن گروه کنترل مضاعف باید مجدد آنها را تأیید کند) چه قدر پاسخگوست.

اما مهمترین گلایه انبوهسازان نبود قانونی برای شرایط عمومی و خصوصی پیمان در بخش خصوصی بود، موضوعی که برای بخش دولتی آن بیش از 60 قانون دارد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان آن تعریف شده است. انبوهسازان از رئیس سازمان نظام مهندسی خواستند مساعدت کند تا آییننامهای جدید تهیه شود که میتوان آن را «آیین نامه نظام فنی و اجرایی ساختمان جهت بخش خصوصی» نامید تا بخش خصوصی از این سردرگمی بیرون بیاید و جایگاه همه فعالان ساختوساز کشور مشخص شود.

انبوهسازان همچنین گلایه کردند ؛ مهندسی که مقام دولتی دارد و پشت میز نشسته، نمیتواند بر سر پروژههای ساختوساز حاضر شود و نظارت کند و مهندس ترکان هم قبول داشت که چنین امری درست نیست. لذا انبوهسازان در خصوص نظارت پیشنهاد دادند تا ناظرها تفکیک شود و مهندس کارمند دولت تنها اجازه طراحی داشته باشد نه نظارت. مهندس ترکان هم این موضوع را پذیرفت ولی نظر به سختی این امر، پیشنهاد داد تا نظارت مهندسان دولتی گریدبندی شود تا مهندس کارمند دولت بیشتر از مثلاً 400 متر حق نظارت نداشته باشد.

حضور در کمیسیون عمران

بعد از مطرحشدن اصلاح قانون نظام مهندسی، انبوهسازان تلاش کردهاند تا با حضور در نشستهای کمیسیون عمران مجلس از تضییع حقوقشان جلوگیری کرده و به نوعی جایگاه خود را در قانون آتی لحاظ کنند.