هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معاملات مسکن مهر آسان می‌شود

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: شرایط نهایی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر حداکثر تا پایان هفته گذشته اعلام خواهد شد.

احمد اصغری مهرآبادی افزود: در گذشته کسانی که به بانک بدهی معوق داشتند باید 10 درصد بدهیشان را پرداخت میکردند اما در شرایط جدید سعی کردیم با ساده کردن شرایط، خرید و فروش را آسانتر کنیم.

وی با بیان اینکه واحدهای مسکن مهر در حال ساختوساز است، اظهار کرد: عمدتاً در حال حاضر واحدها در مرحله نازککاری هستند.

وی درباره تعداد واحدهای آماده تحویل خاطرنشان کرد: به طور کلی برای دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر قرارداد بستهشده که یک میلیون و 200 هزار واحد به بهرهبرداری رسیده و 117 هزار واحد آماده تحویل است.

مهرآبادی درباره تأثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی و آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در ساختوساز مسکن مهر گفت: تأثیر چندانی در ساختوساز مسکن مهر نخواهد داشت. قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در ادامه با بیان اینکه تاکنون 44 هزار میلیارد تومان تسهیلات شهری و روستایی برای مسکن مهر پرداخت شده است، افزود: در شهرهای زیر 25 هزار نفر، بالای 25 هزار نفر و شهرهای جدید مجموعاً 36 هزار میلیارد تومان از مبلغ کل 44 میلیارد تومان پرداخت شده است.

مهرآبادی خاطرنشان کرد: در بافت فرسوده معادل 3500 میلیارد تومان و برای مسکن روستایی 4000 میلیارد تومان پرداخت شده است. وی تاکید کرد: از مبلغ کل 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفتهشده برای مسکن مهر 44 هزار میلیارد تومان آن تا به امروز پرداخت شده است.