هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن اجتماعی مطالعه می شود !

مسکن اجتماعی مطالعه می شود !

در حاشیه برگزاری کنفرانس بتن غلتکی به سراغ علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن رفتیم و از او در مورد چندوچون طرح مسکن اجتماعی و اجرای آن در بافت فرسوده پرسیدیم که پاسخ داد: مطالعات این کار توسط وزارتخانه در حال انجام است و زمانی که جزییات آن معلوم شد، میتوانم در مورد آن صحبت کنم.

مسکن اجتماعی از همان ابتدای شروع به کار وزارت راه و شهرسازی به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر از سوی آخوندی مطرح شد اما با گذشت حدود هشت ماه هنوز ابعاد این طرح مشخص نیست. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون عمران که بر طبق قانون باید بر عملکرد دولت نظارت کنند، از چند و چون آن خبر ندارند.بر اساس اخبار منتشره مسئولیت پیگیری و اجرای این طرح از سوی وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است تا این طرح دولت در بافت فرسوده اجرا شود.

تقریباً هیچ کس از طرح مسکن اجتماعی اطلاعات چندانی در دست ندارد و حتی چند روز پیش هم مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، به عنوان متولی بافت فرسوده تهران در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان از واگذاری مسئولیت اجرای مسکن اجتماعی در بافت فرسوده به بنیاد مسکن اظهار بیاطلاعی کرده بود.

لازم به ذکر است تا به حال هیچکدام از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان اطلاعات موثقی از این طرح ملی نداشتهاند و شنیدهها حاکی از این است که مطرح کردن این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی صرفاً برای جلوگیری از انتقادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و رفتهرفته به دست فراموشی سپرده شود.