هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام مهندسی و شهرداری عامل گرانی مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت برای حل مشکل مسکن باید نوسازی بافتهای فرسوده را در دستور کار قرار دهد از شهرداریها و سازمان نظام مهندسی به عنوان عامل گرانی ۲۰۰ هزار تومانی مسکن در کشور نام برد.

علی نعمت چهاردولی با یادآوری اینکه راهاندازی لیزینگ مسکن چاره حل مشکلات بخش مسکن نیست، اظهار کرد: چند مقوله برای سازماندهی بازار مسکن وجود دارد که روشن است دولت قصد ورود به آنها را ندارد.وی با بیان اینکه راهکار مورد تاکید مجلس در شرایط کنونی آزاد کردن خط اعتباری مسکن مهر است، افزود: از دولت میخواهیم تسهیلات شدنی را در اختیار انبوهسازان و بخش خصوصی برای تقویت و ترمیم بافتهای فرسوده قرار دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بهترین کار در حوزه مسکن سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده است، تصریح کرد: اگر دولت این سیاست را در دستور کار قرار دهد مشکل کمبود مسکن اکثر شهرهای ایران برطرف میشود.

چهاردولی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد سازمانها و ارگانها دخیل در بازار مسکن گفت: امروز به جرات میتوان گفت که سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها عامل گرانی 200 هزار تومانی هر مترمربع مسکن در کشور هستند، چرا که عملکردی متفاوت با اهداف خود دارند.