15 درصد تهران ساکن بافت فرسوده

شمار نشریه : 183

گروه ساختوساز: نشست خبری عبادالله فتح الهی، رئیس سازمان نوسازی با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد. در این نشست موضوعاتی مختلفی از قبیل همکاری دولت با شهرداری در نوسازی بافت فرسوده، برنامههای سازمان نوسازی برای پیشرفت نوسازی و اجرای مسکن اجتماعی در بافت فرسوده مطرح شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در ابتدای این نشست فتح الهی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه نوسازی شامل همه ابعاد زندگی انسان میشود و تنها مختص به محل زندگی ساکنان بافت فرسوده نیست، گفت: در حال حاضر تهران 64 هزار هکتار مساحت دارد که 3268 هکتار آن در بافت فرسوده واقع شده است. همچنین 5 درصد مساحت تهران را بافت فرسوده تشکیل میدهد که این میزان 15 درصد جمعیت تهران را در خودش جا داده است.

وی با بیان اینکه از 920 هزار پلاک شهر تهران ، 206 هزار پلاک مربوط به بافتهای فرسوده است، گفت: بر اساس قانون باید دولت و شهرداری سالانه 10 درصد بافتهای فرسوده را نوسازی میکردند اما به دلیل عدم همکاری دولت در طول سالیان اخیر این مهم محقق نشد.

رئیس سازمان نوسازی در ادامه گفت: یکی از مشوقهای  اصلی در بافت فرسوده صدور رایگان پروانه ساخت است، که سرعت نوسازی را افزایش داده است، به گونهای که در سال87 ،2 درصد از مساحت فرسوده به صورت تجمیعی نوسازی شده بود و در سال92 این آمار به 51 درصد رسیده است. از ابتدای سال 92 تاکنون نیز 36 هزار و 361 واحد مسکونی در تهران ساختهشده که 8925 پلاک آن در بافت فرسوده بوده است. فتح الهی در ادامه با اشاره به نگاه اجتماعی شهرداری به مقوله نوسازی گفت: در طول سالیان متمادی مردم تمایل به تفکیک ساختمانهایشان داشتند اما با نگاه اجتماعی شهرداری به شهر ، مردم تجمیع ساختمانها را در دستور کار قرار دادهاند و توجیه اقتصادی باعث شده که بر خلاف رویه سنتی در گذشته که ملک خود را تفکیک میکردند، ذینفعان به تجمیع املاکشان بپردازند.

وی افزود: برای اینکه نهضت نوسازی با سرعت به مسیر خودش ادامه دهد، باید شهرداری ، دولت، مالکان و سرمایهگذاران با ارتباط بیشتر با هم پیش بروند و هر کدام به وظیفه خودشان عمل کنند. دولت تا به حال عملکرد چندانی نداشته اما شهرداری 300 میلیارد تومان را که میتوانست در ازای صدور پروانه دریافت کند، وصول نکرده است درحالیکه اگر دولت هم همین مقدار پول را به بافت فرسوده اختصاص میداد وضعیت کنونی بافتها متفاوت بود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری در ادامه به تغییر نام سازمان نوسازی به ستاد هماهنگی نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: در ترکیب هیئتمدیره سازمان نوسازی ، معاون وزیر راه و شهرسازی را هم خواهیم داشت تا زمینههای نوسازی با ایجاد تعامل هر چه بیشتر فراهم شود. وی اضافه کرد : هزینه نوسازی بافت فرسوده در تهران به مراتب بیشتر از سایر کلانشهرهاست و قطعاً نیازمند حمایت دولت هستیم. همچنان که تاکنون تعامل خوبی با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی داشتهایم و در حال عقد تفاهمنامه همکاری هستیم. پیشبینی ما این است که امسال بتوانیم با حمایت دولت، 50 هزار واحد نوسازی داشته باشیم.

فتح الهی با بیان اینکه باید سازمان پرستی را کنار بگذاریم و در جهت تأمین منافع مردم تلاش کنیم، گفت: عوارض متفرقهای که در برخی پروانههای نوسازی میآید، مربوط به ساختوسازهایی است که تراکم مورد درخواست، بیش از استانداردهای مدنظر باشد. هرچند در آینده اصلاح ارائه تراکم در بافتهای فرسوده را خواهیم داشت. مدیرعامل سازمان نوسازی همچنین درباره مداخله مستقیم سازمان در پروسه نوسازی گفت: سازمان دو نوع مداخله دارد؛ اول پروژههای محرک نوسازی که در فضای باز حواشی بافتهای فرسوده به منظور تحریک، تشویق و الگوسازی برای نوسازی اجرا میشود که این پروژهها از سال 84 در سازمان پیگیری شده است. در این راستا، سازمان 2 در دست ساخت دارد که شامل 9 هزار واحد میشود. از این میزان 2500 واحد تحویلشده و باقی در حال تحویل و یا آماده سازی است. علاوه بر این برای افزایش محرکههای توسعه میلیون مترمکعب تفاهم نامهای را با شهرداری مناطق منعقد کردهایم تا بخش عمدهای از درآمدها به تأمین زیرساختهای بافتهای فرسوده اختصاص یابد.وی در ادامه به انتقاد از سیاستهای دولت قبل در قبال بافتهای فرسوده پرداخت و گفت: وزارتخانههای زیربنایی همچون نیرو باید نگاه عدالت محوری را برای تعمیر یا تعویض زیرساختها در بافت فرسوده داشته باشند.

فتح الهی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه با توجه به واگذاری اجرای طرح مسکن اجتماعی در بافت فرسوده به بنیاد مسکن آیا تعاملی با این نهاد دارند، گفت: در مصاحبههای اخیر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به نوسازی بافت فرسوده در طرح مسکن اجتماعی تاکید داشتند و این بسیار جای خرسندی است. مسکن اجتماعی وقتی اجتماعی است که در بافت فرسوده اجرا شود. برداشت من این است که دولت مسکن اجتماعی را در بافت فرسوده اجرا میکند اما بنیاد مسکن وظیفه ساخت مسکن در روستاها را بر عهده دارد و مسئول ساخت مسکن اجتماعی در بافت فرسوده نیست.  وی افزود: قبلاً ادبیات مشترک در این زمینه بین دولت و شهرداری وجود نداشت و دولت مسکن مهر را در خارج از شهر و در زمینهای زراعی دنبال میکرد اما اکنون این رویکرد عوض شده و دولت قصد ساخت مسکن اجتماعی در شهر را دارد. مدیرعامل سازمان نوسازی در پاسخ به این سؤال که وقتی دولت ردیف بودجهای برای بافت فرسوده ندارد ، چگونه تعامل شما منجر به نوسازی بافت فرسوده میشود ، پاسخ داد: دولت عدد 200 هزار واحد را برای اعطای وام نوسازی اعلام کرده است؛ هرچند من سخنگوی دولت نیستم اما در کل بسیار خوب است که در رسانهها اطلاعاتی را در اختیار ما میگذارند. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه چه برنامهای برای بافتهای ناپایدار دارید، گفت: تلاش میکنیم بخشی از مشوقهای بافتهای فرسوده را به بافتهای ناپایدار بدهیم اما به طور کلی اولویت ما بافت فرسوده است.

حاشیه

زمانی که از رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران پرسیدیم؛ با بنیاد مسکن که متولی اجرای مسکن اجتماعی در بافت فرسوده است، چقدرتعامل دارید صراحتاً اعلام کردند که بنیاد مسکن متولی ساخت مسکن روستایی است و ربطی به مسکن اجتماعی ندارد. این در حالی است که در نشست خبری که چندی پیش برگزار شد علیرضا تابش، از واگذاری مسئولیت اجرای طرح مسکن اجتماعی در بافت فرسوده توسط وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن خبر داد. جای سؤال است که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران که مدعی ارتباط مطلوب با دولت است، چگونه از این موضوع بسیار مهم بیخبر است و با قاطعیت آن را رد میکند؟