هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آمادگی تعاون برای ساخت مسکن

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های مسکن کارکنان دولت ضمن اعلام آمادگی بخش تعاون برای ساخت مسکن، خواستار استفاده از تعاونیهای مسکن در طرح مسکنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

به گزارش پیام ساختمان، اسماعیل خاکفرجی، در مورد طرح دولت برای ساخت مسکن برای اقشار کارگر کفت: ما پیشنهادات خود را در این باره به صورت مستقیم با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردهایم و آماده هستیم که با توجه به آسیبشناسی که از تولید مسکن در کشور انجام دادهایم، دولت را در این طرح یاری کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های مسکن کارکنان دولت افزود: اما علیرغم استقبالی که وزیر از حضور تعاونیها در این کار انجام داد، تاکنون هیچ مذاکره یا جلسهای با تعاونیهای مسکن در مورد مسکن امید برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه تولید حدود 6 میلیون واحد مسکونی در 3 تا 6 سال منطقی است، گفت: اما اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، بعید است نتیجهای حاصل شود و ضرورت دارد که حتماً از تجربیات تعاونیهای مسکن در این برنامه استفاده شود.

این فعال بخش تعاون، عدم مدیریت صحیح را علت اصلی رکود مسکن در کشور دانست و افزود: احساس میکنیم معضل مسکن، مسئولان را دچار سردرگمی کرده است.

وی تصمیمگیری بدون استفاده از نظر افراد با تجربه در امر مسکن را نادرست ارزیابی کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که دولت زمین را با قیمت کارشناسی به ما واگذار کند، تا ما کار ساخت مسکن را انجام دهیم.

خاکفرجی افزود: بخش تعاون نباید از ساخت مسکن کنار گذاشته شود زیرا این کار با مشکل مواجه خواهد شد، از اینرو از وزیر تعاون خواهشمندیم همچنان از تعاونیها در ساخت مسکن استفاده کند تا این کار با حداقل هزینه و با کیفیت مناسب انجام شود.