جریمه بر هر درد بی درمان دواست

شمار نشریه : 183

گروه ساختوساز: ساختمانسازی تحت هر شرایطی در کشور ما سود خوبی نصیب سرمایهگذاران میکند و از طرف دیگر جمعیت جوان ما نیاز مبرمی به خانه دارند و عطش بازار حالا حالاها رفع نمیشود. در چنین اوضاع و احوالی که نظارت اصولی بر قیمت و کیفیت مسکن از طرف متولیان اعمال نمیشود، زمینه حضور افراد متخلف در ساختمانسازی فراهم است و هر کس با اندک سرمایهاش میخواهد بنایی را تخریب کند و از نو بسازد. شاید شهرداری تنها جایی باشد که میتوان تمام عوامل و دست اندرکاران ساختوساز از جمله، مالک، مجری ، ناظر و.... را یکجا دید و از نزدیک در جریان بسیاری از چالشها قرار گرفت. به همین دلیل پیام ساختمان در هر شماره گزارشی از مراجعات مردم به مناطق 22 گانه شهرداری تهران تهیه میکند. گزارش این شماره را با هم میخوانیم:

 نیروهای نامریی در کمیناند

نخستین مراجعهکنندهای که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، نسبت به پرداخت عوارض شهرداری معترض بود: «زمانی که پروانه ساخت اینجانب صادر شد، مقرر گردید که ظرف حدود دو سال کار احداث ساختمان را به اتمام برسانم. با توجه به اینکه حدود یک ماه پیش مهلت بنده به اتمام رسید، شهرداری با استفاده از نیروهای نامریی از موضوع با خبر شد و از بنده خواستند برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه کنم.

وی ادامه داد: واقعاً نمیدانم پولی که باید برای تمدید پروانه به شهرداری پرداخت کنم، بابت چیست؟ شهرداری در طول این مدت کدام خدمات را به من ارائه کرده است؟ اگر وضع به همین منوال پیش برود، چند وقت دیگر به خاطر سلام نکردن به پرسنل شهرداری هم مشمول جریمه میشویم.

پول بده، پول بده

مراجعهکننده دیگری که مشکلی مشابه مراجعهکننده قبلی داشت، درباره علت حضورش در شهرداری به خبرنگار ما گفت: حدود دو سال از زمان صدور مجوز ساخت بنده گذشته اما به دلیل پارهای مشکلات ازجمله مسائل مربوط به مالکیت، ساخت و سازم را شروع نکردم. وی افزود:در همان ابتدای کار حکم قضایی باعث ممانعت از کار شد و در این رابطه تقصیری متوجه من نیست. با این وجود باز هم شهرداری طی نامهای از ما خواسته که با توجه به عدم شروع کار در مهلت مقرر باید برای تمدید اعتبار پروانه مراجعه کنم.

 این شهروند ادامه داد: هر چه به پرسنل شهرداری حکم قوه قضائیه را نشان میدهم، باز هم زیر بار نمی روند و عنوان میکنند که باید در همان زمان حکم قوه قضائیه را برای شهرداری منطقه میآوردی. به هر حال شهرداری میخواهد هر جور شده با تمدید پروانه پولی از بنده بگیرد.

همه منتظر عقبنشینی باشید

شهروند دیگری که از وضعیت حاکم بر شهرداری به شدت گلهمند بود، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: حدود سه ماه پیش برای گرفتن مجوز ساختوساز به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه مراجعه کردم. در این معاونت بخشی به نام «بَر وکف» وجود دارد که میزان اصلاحی ملک را مشخص میکند که به نظر من هر کس برای گرفتن مجوز ملک ، گذرش به آنجا بیفتد، باید منتظر عقبنشینی ملکش باشد.

وی افزود: خلاصه اینکه با بررسیهای این بخش، اعلام کردند که باید حدود 20 متر عقبنشینی کنیم یعنی عملاً ساختمان بنده از 80 متر به 60 متر میرسید. با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر زمین در این منطقه حدود4 میلیون تومان است، بنده با یک حساب سر انگشتی 80 میلیون تومان به ازای هر طبقه ساختوساز ضرر میکنم. میخواستم بسازم تا سود کنم اما ظاهراً ضررش بیشتر است.

این مراجعهکننده ادامه داد: به این نتیجه رسیدم که پیگیر مجوز ساختوساز نباشم و بیخیال شوم اما ظاهراً شهرداری بیخیال نمیشود زیرا نامهای برای بنده آمده که باید سریعاً نسبت به ساختوساز و عقبنشینی اقدام کنم و عدم اقدام به موقع موجب اخلال در خدمت رسانی به همشهریان تلقی میشود. آمدهام تا شاید با خواهش و التماس بیخیالم شوند.

تاوان گناه نکرده

مراجعهکننده دیگری به خبرنگار ما گفت: بنده با 70 سال سن باید چوب ندانم کاری پرسنل محترم شهرداری را بخورم. وی افزود: زمانی که باید نقشه ساختمان را تحویل میدادم عنوان کردند احداث پارکینگ الزامی و اجباری است که بنده هم به دیده منت پذیرفتم. به هر حال پارکینگ مورد نیاز را احداث کردم اما با مشکل بزرگی مواجه شدم چون رو به روی پارکینگ بنده درختان کهنسالی قرار دارند که بیش از 30 سال عمر دارند و ورود به پارکینگ با وجود آنها غیرممکن است.

پیرمرد ادامه داد: حدود یک ماه است که میان سازمان زیباسازی و معاونت معماری و شهرداری سرگردانم. اگر درختان را قطع کنم، باید جریمه هنگفتی به سازمان زیباسازی پرداخت کنم و اگر قطع نکنم که امکان استفاده از پارکینگ وجود ندارد. حتی معاونت معماری و شهرسازی منطقه در آخرین اظهارنظر عنوان کردهاند که نیازی به تأمین پارکینگ نبود و اگر از اول مشکل را اعلام میکردید، شما را از تأمین پارکینگ معاف میکردیم. حالا شما بگویید تقصیر من چیست و من باید تاوان کدام گناه و تخلف نکرده را پس بدهم؟

نقشه تأیید شده اما...

مراجعهکننده دیگری با بیان اینکه در فرایند تهیه نقشه دچار مشکلاتی شده به خبرنگار ما گفت: زمانی که نقشه را برای تأیید به دفاتر خدمات الکترونیک بردم، آن را تأیید کردند و گفتند شروع کار بلامانع است اما پس از گذشت شش ماه از شروع  عملیات ساخت پروژه و اکنون که در حال پیاده کردن نقشهها هستیم، نسبت به احداث بالکن هشدار داده و عنوان میکنند که به خاطر عرض کم کوچه (کمتر از 12 متر) احداث بالکن امکانپذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: با آمد و رفتهای مکرر موفق شدم، کار احداث بالکن را ادامه بدهم البته به شرطی که مقداری جریمه به شهرداری بپردازم. به هر حال جریمه بر هر درد بیدرمان دواست. چند نفر میگفتند این جریمه هم با امضای شهرداری منطقه قابل تقسیط است.

حفاری بدون پایان کار ممنوع

آخرین مراجعهکننده که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، برای گرفتن مجوز حفاری به شهرداری مراجعه کرده بود. وی دراینباره به خبرنگار ما گفت: چندی پیش که برای گرفتن مجوز حفاری به شهرداری آمدم، عنوان کردند باید گواهی پایان کار داشته باشید. این درخواست شهرداری برایم قدری عجیب آمد و برای همین تصمیم گرفتم با همکاری یکی از دوستان موضوع را به دیوان عدالت اداری ببرم.

این شهروند ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری صادر شد اما دیوان به طور کامل حق را به شهرداری داده است و عنوان کرده که با توجه به اینکه شهرداریها متولیان شهر هستند، کسانی که پایان کار ندارند به هیچوجه نمیتوانند از سایر خدمات شهر استفاده کنند.