مردم برای اجاره چه کنند؟

شمار نشریه : 183

عباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی  در پاسخ به سؤالات  دو تن از نمایندگان مجلس درباره علت توقف اجرای طرح مسکن مهر و عدم اجرای ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه در مورد تأمین مسکن ایثارگران ، با بیان این مطلب که سؤال کردن حق نمایندگان است و وزیر باید پاسخ دهد ،گفت : نمیدانم بحث توقف مسکن مهر از کجا ناشی شده  اما واقعیت این است که پیشرفت مسکن مهر در دوره من  با قاطعیت تمام  در حال پیگیری است. من از  ابتدا عرض کردم  به تمام تعهدات دولت گذشته در حوزه مسکن مهر پایبند هستم و تمام آنها را انجام می دهم .

وی با بیان این مطلب که در ابتدا قرار بود 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش مسکن مهر تخصیص داده شود،گفت: زمانی که من وارد کار شدم 48 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود. علیرغم نظر دولت مبنی بر اینکه  در واقع مسکن مهر به نحوی تأمین اعتبار شود که هیچ رقمی به پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند، ما موفق شدیم؛سقف 50 هزار میلیارد تومان را به تصویب برسانیم و این تعهد را از بانک مرکزی دریافت کردیم که هر هفته 110 میلیارد تومان بابت اعتبارات بخش مسکن مهر پرداخت شود.

افزایش بازپرداخت اقساط تسهیلات از 15 به 20 سال

آخوندی یادآور شد: یکی از خواستههای مهم مردم در حوزه مسکن مهر این بود که مدت بازپرداخت تسهیلات کاهش یابد که این موضوع در دوره من انجام شد و در این مورد میزان افزایش بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی بود که توانستیم زمان آن را از 15 سال به 20 سال افزایش دهیم.

بیش از 300 هزار تومان مالیات اخذ نشود

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گفت: بحث مالیات مسکن مهر به موضوع مبهمی تبدیل شده بود که در استانها و شهرهای مختلف، سازمانهای مالیاتی به صورت متفاوت عمل میکردند که تلاش کردیم در تمام کشور از هر واحد مسکونی بیش از 300 هزار تومان مالیات اخذ نشود و این مهم را به سازمانهای مربوطه ابلاغ کردیم. وی تصریح کرد: مسئله تأمین اجتماعی برای واحدهای مسکن مهر باقی مانده بود که در تمام کشور ابلاغ گردید تا بابت تأمین اجتماعی بیش از 5 هزار و 200 تومان به ازای هر مترمربع دریافت نشود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیشرفت مسکن مهر گفت: در حال حاضر 1.5 میلیون واحد مسکونی نازککاری شده و بیش از 200 هزار واحد مسکونی در دوره وزارت من واگذارشده و بیش از 120 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است. وی یادآور شد: فقط در شهرهای جدید و اطراف تهران در 6 ماهه سال 92 حدود هزار  و 200 میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش مسکن مهر شده است. در سراسر شهرهای جدید 2400 میلیارد تومان میزان سرمایهگذاری است و  ما در بحث مسکن مهر و در این شهرهای جدید 260 میلیارد تومان سرمایهگذاری کردیم .

به مشکلات تعاونی ها

 رسیدگی می کنیم

آخوندی تاکید کرد: بحث مسکن مهر با سرعت بیشتر و قوت زیاد در حال پیگیری است و با توجه به اینکه در مرحله نازککاری هستیم و به سختی پیش میرود اما در حال پیشرفت است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در حوزه تعاونیها و تأسیسات روبنایی و زیربنایی هماهنگیهای لازم را انجام دهیم، کمیته مشترکی با وزارت تعاون راهاندازی کردیم تا تمامی استانها تعاونی به تعاونی دعوت کنیم تا به مشکلات آنها رسیدگی کنیم.

مشکل زمین باید حل شود

حسینعلی حاجیدلیگانی،نماینده مردم شاهینشهر در واکنش به سخنان آخوندی  با بیان این مطلب که باید تمام فعالیتهای ما  برای رضای خدا باشد، گفت: ما دو وظیفه اساسی قانونگذاری و نظارت را داریم و سوگند یاد کردهایم تمام وظایفمان را به درستی انجام دهیم.

وی با ابراز تأسف گفت: از استانهای مختلف مراجعهکنندگان در خصوص مسکن مهر  نشان از عدم مدیریت کافی بر این موضوع مهم است. نماینده مردم شاهینشهر با اشاره به فرمان حضرت امام (ره)برای خانهسازی محرومان ، گفت: مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کند  و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد  و بر دولت اسلامی است که برای  حل این مسئله  مهم چاره بیندیشد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در راستای سیاستهای کلی نظام در  امور مسکن، دولت موظف است برای خانهدار کردن گروههای کم درآمد و بهبود مسکن روستائیان حمایت از  تولید طرحهای انبوه مسکن و صنعتی سازی مسکن  را در دستور کار قرار دهد   و در بند  12 اصل سوم بر رفع هر نوع محرومیت از جمله مسکن تاکید شده است. ضمن اینکه در اصل10  قانون اساسی برنامهریزی برای آسان شدن تشکیل خانواده که تأمین مسکن یکی از ارکان اصلی آن است را ذکر کرده است .

در این 8 ماه مسئولیت چه کردهاید ؟

این نماینده  مجلس گفت: علیرغم تأکیدات فراوان بر تأمین مسکن مردم ، دیدگاه شما بسیار متفاوت است به گونهای که مثلاً در پایان جلسه1/8/92  دولت در گفتگو با خبرگزاری فارس فرمودید که این خانهسازیها در ظاهر به نفع مردم است و در واقع گرفتار کردن دولتهای آینده و مردم است. یا اینکه در جای دیگر میگویید مسکن مهر طرح جالبی نبوده و باید متوقف گردد. در 7/10/92  در نشست ماهیانه جامعه مهندسین با اشاره به موضوع تسهیلات ارائهشده میگویید بانک مسکن صد در صد ورشکسته است درحالیکه طیب نیا در 9/10/92 مصاحبه میکنند مسکن مهر بانک مسکن را سودآور کرده است . حال سؤالم این است که  در این 8 ماه مسئولیت چه کردهاید ؟

همه موارد مو به مو اجرا شد

عباس آخوندی در جریان دفاع از خود و پاسخ به سؤالات نماینده مردم شاهینشهر و میمه در مجلس گفت: همان طور که نماینده سؤالکننده در سؤالات خود مطرح کرد، بنده گفتهام که به تعهدات قبلی پایبندم و متعهدم تمام تعهدات گذشته را اجرا کنم و آقای حاجیدلیگانی درباره مسکن مهر شاهینشهر شاهدند که همه موارد مو به مو پیگیری و اجرا شد.وی افزود: آیا مسکن مهر موضوعی نیست که همه مردم در سالیان سال خودشان میساختند؟ آیا بخشی نیست که بخش خصوصی میتوانسته در آن فعال باشد؟ آیا بخش مسکن، بخشی است که دولت را در آن درگیر کنیم؟

از تبدیل وزارت راه و شهرسازی به مسکن مهر خودداری کنیم

آخوندی افزود: اندیشه من این است که به احیای وزارت راه و شهرسازی برگردیم و تمام مأموریتهای این وزارتخانه را انجام دهیم و از تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارت مسکن مهر خودداری کنیم و من فکر میکنم این خواسته تمام نمایندگان است که از وزارت راه و شهرسازی هم خواستههای خود در حوزه راه، هوایی، راهآهن، شهرسازی و مسکن را بخواهند.آخوندی تاکید کرد: اینکه تمام وزارتخانه را در یک موضوع خلاصه کنیم، فکر نمیکنم خواسته شما نمایندگان باشد.

امروز من و شما گرفتار نبودیم

وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره ساماندهی مسکن گفت: قرار بود تمام توان بر روی بهسازی بافتهای فرسوده و حاشیهای گذاشته شود.آخوندی گفت: اگر 50 هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی به مسکن مهر تزریق شد به بافتهای فرسوده و بهسازی حاشیهنشینی و احیای آن اختصاص مییافت، کارایی بهتری داشتیم و امروز من و شما گرفتار این نبودیم که به فکر تأسیسات روبنایی واحدهایی باشیم که در خارج از محدوده شهری اجرا شده است.

وزیر راه و شهرسازی به مشکلات انتقال آب و برق و گاز به محدوده مسکن مهر اشاره و با بیان اینکه برای اولین بار این حجم مداخله دولت را در بخش مسکن داشتیم ، گفت: آیا مسکنهای مهر ساختهشده را همان مسکنهایی میدانید که رهبری بر احیای معماری اسلامی- ایرانی تاکید دارند؟کدام یک از این واحدها با معماری اسلامی تطابق دارد؟ وی با بیان اینکه من نمیخواهم کارهای گذشته را نادیده بگیرم، اما باید اشکالات آن را هم بررسی کنیم، گفت: در جهت تأمین مالی ملاحظه میکنید که تأمین مالی از طریق پول پرقدرت چه تورمی ایجاد کرد و ما تمام آن مبالغ را تأمین مالی کردیم، بدون تزریق یک ریال پول پرقدرت.

مگر مردم کالا هستند؟

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکل کم آبی شهر پرند تصریح کرد: قرار بود در شهر پرند 130 هزار نفر جمعیت مستقر شود، اما در جلسهای تصمیمگیری شد که جمعیت آنجا به بیش از 500 هزار نفر افزایش یابد، بدون اینکه  کوچکترین فکری برای تأسیسات زیربنایی آن شده باشد.آخوندی با ابراز تأسف گفت:  مگر مردم کالا هستند که یک دفعه400  هزار نفر  را افزایش دهیم و در یکجا نگه داریم؟

وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار بود با اجرای این طرح و حذف قیمت زمین از قیمت زمین کاسته شود، اما قیمت زمین 9 برابر شد و قیمت مسکن 6 برابر ارزش پیدا کرده است. آخوندی تاکید کرد : این طرح به اهداف خود نرسیده و باید در اجرای آن تجدیدنظر شود که این موارد در طرح جامع دیدهشده و به سمع و نظر نمایندگان خواهد رسید.

آخوندی با تاکید بر اینکه در بودجه 93 تمام ایرادات اصلاح خواهد شد، گفت: امیدوارم با کمک شما طرحی مبتنی بر گفتمان امام راحل و سیاستهای ابلاغی رهبری و با هدف احیای وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم.

جنابعالی برای گرانی مسکن ،رهن و اجاره ، چه جوابی میدهید

حاجی دلیگانی در پاسخ به صحبتهای آخوندی گفت: جنابعالی برای گرانی مسکن ،رهن و اجاره ، چه جوابی میدهید. شما 8 ماه است که وزیر  هستید چه برنامه و طرحی را اجرا کردید یا خواهید کرد؟

نماینده شاهین دژ گفت: خواهش میکنم جناب وزیر  شخصاً به پروژهها  سر بزنید و ببینید به چه صورت است  پروژه گلبهار مشهد ،هشتگرد ،صدرا در شیراز  ،پردیس در تهران  و شاهین دژ که 1400 واحد  بلاتکلیف است. ببینید چه مقدار بی مدیریتی حاکم است هنوز مسئله بیمه حل نشده دو نوع مالیات از مسکن مهر دریافت میشود. مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ میشود که بالای 5 میلیون است و بیمه کارگران ساختمانی نیز حل نشده است؟ هر  ماه 900میلیارد ریال خط اعتباری تزریق میشد اما در مدت 6 ماه گذشته، 380 میلیارد ریال بوده است.آیا  این کار کوتاه آمدن در پروژهها نیست؟

وی افزود: چه تعداد مردم در وام 20 میلیونی پشت بانکها ماندهاند؟ وام 5/12 میلیون تومانی مسکن روستایی چه شد و چرا  وامهایی که با بهره 4 درصد بود حال باید با 15  درصد شود .

حاجی دلیگانی تاکید کرد:  به جهت  عدم نظارت و سوءاستفاده در بخش تعاونیها واحدها  کلاً رها شده است  و هر قیمتی دلشان خواست به مردم اعلام میکنند . حتی در برخی از  موارد کارمندهای بنیاد مسکن شرکت تشکیل داده و این واحدها را  گران تر میفروشند.

 وی ادامه داد:  چرا همتی برای اتمام پروژهها وجود ندارد .الآن نزدیک تابستان است  و مردم با این گرانیها  برای تمدید اجاره چه باید کنند؟ این در حالی است که هر ساله 800 تا 900 هزار جوان ازدواج  میکنند. شما برای تأمین مسکن  این جوانان چه میکنید ؟

حسینعلی حاجیدلیگانی بعد از استماع سخنان وزیر راه و شهرسازی گفت: از پاسخهای وزیر قانع نشدم اما به خاطر اینکه موضوع مسکن مهر از سوی وزیر و هیئت دولت پیگیری میشود، دیگر بحثی ندارم و قانع شدم.

نمیدانم موضوع سؤال چیست؟

عباس آخوندی در پاسخ به سؤال کامران دستجردی مبنی بر وضعیت مسکن ایثارگران نیز گفت: متأسفانه هنوز نمیدانم موضوع سؤال چیست؟ به من اعلام کردند که بر اساس مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی موظف به تأمین مسکن خانواده ایثارگران و جانبازان است.  وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آقای کامران در جلسهای به من گفت که این ماده قانونی اجرا نشده است؛ زمانی که این مهم از سوی وی به من رسید از زمان تصدیگری من در وزارت راه و شهرسازی زمان زیادی نگذشته بود لذا درخواست دادم تا ابتدا بررسی و سپس این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

مسکن ایثارگران را میخواهم بهشخصه دنبال کنم

وی افزود: بعد از بررسی انجامشده متوجه شدم که روش اجرایی هماهنگی بین بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی تنظیمنشده لذا سریع با حجتالاسلام شهیدی تماس گرفتم و درخواست کردم آن را اجرایی کنیم زیرا در دورهای که وزیر مسکن و شهرسازی بودم به یاد دارم که به مسئول وقت اعلام کردم در بخش ایثارگران هیچ کس را منصوب نمیکنم زیرا میخواهم بهشخصه آن را دنبال کنم.

وزیر اشاره میکند سؤال را ندیده است

حسن کامران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، درباره سؤال خود از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم اجرای ماده 44 قانون برنامه  پنج ساله پنجم توسعه در مورد تأمین مسکن ایثارگران، گفت: در برنامه پنجم که مشروح مذاکرات در جلسه 271 مجلس در حال حاضر در دسترس است دولت با این موضوع مخالفت کرد اما در برنامه پنجم حکمی به عنوان مسکن مهر داشتیم که هیچ فایدهای برای ایثارگران نداشت.

چرا تاکنون قانون اجرا نشده است

کامران تصریح کرد: همه ایثارگرانی که در منطقه چهارباغ زندگی نمیکنند یکی در منطقه سیستان دیگری در ایلام و بیشتر در مناطق محروم هستند . امام خمینی(ره) فرمودند ایثارگران را در پیچ و خم اداری قرار ندهید اما سؤال ما این است که چرا تاکنون قانون اجرا نشده است؟

نمایندگان ملت از پاسخ وزیر راه و شهرسازی قانع شدند

نمایندگان در پایان  از پاسخ وزیر راه و شهرسازی به سؤالات حسن کامران با 132 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر قانع شدند.