هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تحویل مسکن مهر معلولان به زودی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اردیبهشت‌ماه امسال 70 هزار خانوار پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند.
همایون هاشمی ‌گفت: امسال حدود 70 هزار خانواده پشت نوبتی که بالغ بر 220 هزار نفر در کشور هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند. وی افزود: همچنین امسال بیمه مکمل با پرداخت مستقیم با حمایت صندوق‌های داخلی صورت خواهد گرفت. وی اظهار کرد: از این پس در صورتی که معلولین هزینه‌های مضاعفی را متحمل شوند می‌توانند از بهزیستی آن را دریافت کنند.
وی در خصوص مسکن مهر معلولین تصریح کرد: امسال در اردیبهشت‌ماه 3600 واحد مسکن مهر به معلولین تحویل خواهد شد و احتمالاً تا شهریورماه 28 هزار واحد که در مرحله نازک‌کاری قرار دارد نیز تحویل می‌شود.
هاشمی ادامه داد: سال گذشته 42 میلیارد تومان از منابع بودجه سازمان به مسکن اختصاص یافت و سازمان بهزیستی در خصوص مسکن مهر نسبت به سایر دستگاه‌ها موفق تر عمل کرده است.