هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگاه شهرساز کجاست؟

گروه ساخت‌وساز: اکثریت قریب به اتفاق شهرهای ما فاقد طرح و برنامه‌ای  هدفمند و کلی‌نگر هستند. در چنین اوضاع و احوالی هر ساختمان دنیای مستقلی از سایر ساختمان‌هاست و هیچ‌گونه پیوستی با شهر، ارزش‌ها و انسان‌ها ندارد و شاهد آشفتگی بصری زیادی هستیم. در به وجود آمدن این آشفتگی‌ها و نابهنجاری‌های محیطی عوامل مختلفی دخیل‌اند اما یک عامل اساسی و تعیین‌کننده‌ فقدان شهر ساز در شهر است. با وجود اینکه رشته شهرسازی در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود و جزو یکی از هفت رشته سازمان نظام مهندسی ساختمان هم قرار گرفته است، اما اثری از آن را در شهرهایمان نمی‌بینیم.
دولت به شهر سازان بها بدهد
مهندس ناصر مشهدی زاده، عضو جامعه مهندسان شهرساز با بیان اینکه در شرایط حاضر هیچ تعاملی بین حرفه شهرسازی و مدیریت شهری وجود ندارد، گفت: توسعه و مدیریت شهری توسط بازار، زمین‌دار ، و سرمایه‌دار تعیین می‌شود و آنها مشخص می‌کنند که شهر چگونه ساخته شود. شما اگر به حاشیه بسیاری از شهرها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که علاوه بر ساخت و سازهای ناجور، پروانه ساخت هم می‌گیرند. وی با بیان اینکه شهرسازان باید توسط شهرداری‌ها به کار گرفته شوند، گفت: شهر سازان به عنوان کارمندان شهرداری‌ها و تحت فرمان شهرداری‌ها کار می‌کنند. درحالی‌که اگر شهرداری بخواهد از شهر سازان بهره ببرد باید از نظام شهرسازی استفاده کند.
مشهدی زاده افزود: برای اینکه به سمت و سوی مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنیم، باید ابتدا همکاری بین واحدهای شهری را داشته باشیم و از مدیریت هماهنگ شهری به آرمان یکپارچگی برسیم. استفاده از دانش شهر سازان شاید اولین گام در ایجاد این مدیریت هماهنگ باشد. دولت هم باید به شهرسازی و شهر سازان اهمیت بدهد تا نهادهای کوچک تر مانند مدیریت شهری از شهر سازان استفاده کنند.
شهر سازان فقط پول حق عضویت می‌دهند
مهندس جابر نصیری ، رئیس کمیسیون تخصصی شهرسازی نظام مهندسی هم با انتقاد از نهاد‌های مسئول در امر شهرسازی به خبرنگار ما گفت: از سال 69 تاکنون که درآمدهای شهرداری متکی به تراکم فروشی شد، دیدگاه وزارت راه و شهرسازی ، شورای شهر و سایر متولیان دیدگاه تک پلاک بوده و برنامه‌ای برای فضاهای شهری نداشته‌اند و شهر سازان مجال عرض اندام در مدیریت شهری نداشته‌اند. امروز زندگی در شهرهای ما با مشکل مواجه بوده و سرانه‌های زندگی بسیار پایین آمده است.
وی افزود: چون شهر سازان تبدیل به مانع تراکم فروشی برای شهرداری می‌شوند، شهر سازان را دخالت نمی‌دهند. حتی وزارت راه و شهرسازی که متولی ارتقای کیفی ساخت‌وساز است، نسبت به فضاهای شهری حساس نیست و در کمیسیون های مختلف با شهرداری‌ها  همراه می‌شوند. نصیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرسازانی که با هزینه‌های زیادی در دانشگاه تربیت شده‌اند، به عنوان کارمند در ادارات کار می‌کنند و در پست غیرتخصصی مشغول به کار هستند. در نظام مهندسی هم توجه چندانی به شهرسازی و ترافیک نیست و فقط اعضاء هر سال حق عضویت پرداخت می‌کنند. بدون اینکه در صنعت ساختمان به کار گمارده شوند.