نیشگون به جرايد‌!

شمار نشریه : 182

شرق: معماری پایدار، زندگی بهتر
*: چرا همه زندگی خودشان را ول کرده و گیر داده‌اند که زندگی ما را بهتر کنند؟!
دنیای اقتصاد: پیش خریداران مسکن بیمه می شوند
*: خودشان؟ مسکنشان؟ پولشان؟ عمرشان؟
ایران: سراب ویلادار شدن
*: دور است سر آب از این بادیه هش‌دار!
همشهری: آستانه تحمل زمین تمام شده است
*: ولی ساکنان زمین تا دلتان بخواهد جا دارند!
ابرار: مسکن ایران جولانگاه معماران رومی شده است
*: این رومی ها از سه هزار سال پیش به کشور ما نظر داشتند
هفت صبح: صدور بی رویه خاک جزیره هرمز
*: فقط عمده‌فروشی بد است، خرده‌فروشی اشکال ندارد!
شرق: شهرداری گود را تا سطح خیابان پر می کند
*: مگر این که مالیات و عوارض آن را بدهید!
جام جم: اختلاف بر سر آب
*: آب هم نداریم که بر سر آتش اختلافات بریزیم!
ابرار اقتصادی: ارزانی مسکن با علامت تعجب!
*: اگر ارزانی برای شما تعجب‌آور است برای ما خاطره است!
هفت صبح: حق مسکن کارگران دو برابر شد
*: نگو تو رو خدا! کلا شده 20 هزار تومن!
همشهری: تغییر را باید از خودمان آغاز کنیم
*: نفرمایید قربان! پس مردم اینجا چه کاره اند؟!