هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

داستانِ پر آبِ چشمِ برق و آب!

به یک نفر گفتند با آب و برق و گاز و خاک جمله بساز، گفت: خاک بر سر من که قیمت آب، گاز داد و مثل برق رفت بالا! حالا حکایت ماست: دبیر سرویس ضمیمه تأسیسات گفته با «سال پر تنش آبي پيش‌رو، كمبود بارش و كم شدن 70 درصدي ذخيره آب سدها، هدفمندي يارانه‌ها و اضافه شدن قيمت آب و برق و تغييرات ساختاري مديريت برق كشور طبق اصل 44 و واگذاري به بخش خصوصي» طنز بنویس! آخر برادر من، انصافاً این سوژه‌ای که شما دادی بیشتر به درد توی سر زدن می‌خورد یا طنز نوشتن؟ داستان ما حکایت همان بابایی است که به او گفتند: اوهوی، این بار را بگذار روی کولت و ببر پشت آن کوه تحویل بده و یک قران بگیر! طرف هم جواب داده بود که به زبان خوشتان بیایم، به راه نزدیکتان یا به پول زیادتان؟ کمبود بارش و کم شدن ذخایر آبی کشور که داستانش مشخص است، حکایت هدفمندی و افزایش قیمت آب و برق هم که هکذا؛ می‌ماند واگذاری شرکت‌ها و نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی که اگر چه در ظاهر امر، در راستای اجرای اصل 44 قانون و خصوصی‌سازی است ولی در حقیقت زیان ده بودن این نیروگاه‌ها و بدهی‌هایی که دارند موجب این کار شده است، والا واحدهای سود ده را که به بخش خصوصی نمی‌دهند! حالا از این مسائل که بگذریم، می‌ماند اینکه خوانندگان عزیز پیام ساختمان و نویسنده این مطلب نمی‌توانیم برای افزایش بارش‌ها و ازدیاد ذخایر آبی سدها کاری بکنیم الا اینکه از مصرف مان کم کنیم که چشم. غیر از این تنها کار دیگری که از دستمان بر می‌آید این است که برایتان جمله بسازیم: خاک بر سر من که قیمت آب، گاز داد و مثل برق رفت بالا!