هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معرفی کتاب

مرجع سیستم های حفاظتی در برابر صاعقه
مولف: سید امیر محمدی
ناشر: نص (موسسه علمی و فرهنگی)
چاپ اول: بهار 1393
تعداد: 1000
DVD ضمیمه:      
قیمت: 14000 تومان
مؤلف این اثر معتقد است: به رغم بحث‌های فراوانی که در پی رویدادهای تلخ ناشی از حوادث صورت گرفته ، اما تاکنون کتابی در خصوص "سیستم های حفاظت در برابر صاعقه" و موضوعات مرتبط، به طور اختصاصی و در زبان فارسی تدوین نشده است. درحالی‌که خسارات جانی و مالی ناشی از برخورد صاعقه، غیرقابل‌جبران بوده و ضرورت آن می رود که بر اساس یک استاندارد مشخص و تعریف‌شده، این‌گونه تأسیسات اجرا و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
"مرجع سیستم های حفاظت در برابر صاعقه" از این دست آثار است که برابر استاندارد " IEC62305 " تألیف شده است و مخاطبان هدف این اثر عبارتند از:
*  مهندسین کنترل و ابزار دقیق
* مهندسین مشاور
* مهندسین طراح
* مهندسین تعمیر و نگه‌داری
* مهندسین برق قدرت
* طراحان سیستم های مخابراتی و...
* بازرسان تأسیسات فنی
* متخصصان بخش ایمنی
"مرجع سیستم های حفاظت در برابر صاعقه" 16 فصل دارد که می‌توان "مفاهیم اولیه" تئوری شکل‌گیری" "مقدمه بر سیستم های حفاظت در برابر صاعقه" "مدیریت خطرها" "مقررات " "روش‌های طراحی سیستم"، "نکاتی در مورد اجرای سیستم اتصال زمین"، " تفاوت استانداردها و... "نمونه‌های اجراشده ..."را نام برد.
نثر این اثر نثر ساده و روان، اما دارای اصلاحات اختصاصی و فنی است.
نمونه آن در صفحه 244 چنین آمده است:
"اتصال زمین شبکه‌ای سیگنال مرجع از مهم‌ترین سیستم های اتصال زمین است که در دهه‌های اخیر و بیشتر به خاطر کاربرد آن..."