نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کارفرمای ساختمانی تافته جدا بافته نیست

جلیل کریمی:  در سال 86 سازمان تأمین اجتماعی وقت اعلام کرد که امکان بیمه تمام کارگران وجود ندارد و مقرر شد سالانه 200 هزار کارگر ساختمانی بیمه ‌شوند. این کار به هر حال انجام شد و تا سال 91، حدود 800 هزار کارگر بیمه شده‌اند. در سال 91 بر اساس اعتراض نمایندگان جامعه کارگری ،مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی را به تصویب رساند تا از این پس هیچ سهمیه و محدودیتی برای بیمه کارگران ساختمانی پذیرفته‌شده نباشد.
شنیده‌ها حاکی است که در دولت جدید وضعیت برای کارگران ساختمانی باز هم در حال تغییر است. معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه 800 هزار کارگر ساختمانی طی 4 سال بیمه شدند ، گفت: بر اساس قانون قرار بود سازمان تأمین اجتماعی هر سال 200 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و طی 4 سال 800 هزار نفر بیمه شدند و بدین ترتیب سازمان به تعهد قانونی خود عمل کرده است. وی گفت: آخرین گروه کارگران ساختمانی سال گذشته بیمه شدند و بیمه 50 هزار نفر آنان نیاز به تأمین اعتبار داشت که در نهایت در اسفندماه بودجه مورد نظر تأمین و کارگران ساختمانی بیمه شدند. معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: در سال جاری فعلاً تعهد و برنامه‌ای برای بیمه افراد جدید نداریم و به تمامی تعهدات قبلی خود عمل کرده‌ایم. زدا با اشاره به اینکه در سال جاری کارگر ساختمانی جدیدی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، گفت: پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در سال جاری در انتظار نظر نمایندگان مجلس است.
وی گفت: این اصلاحیه در کمیسیون های بهداشت و درمان ، اجتماعی ، عمران و شوراهای مجلس در دست بررسی است و پس از دریافت نظرات مختلف نمایندگان جمع‌بندی و به تصویب نهایی می‌رسد. به گفته زدا، تا زمان تصویب این اصلاحیه قانون کارگران ساختمانی ، فرد جدیدی به کارگران بیمه‌شده قبلی اضافه نخواهد شد و پس از تصویب آن، تکلیف سازمان در قبال کارگران ساختمانی مشخص می‌شود. وی اظهار داشت: تا آن زمان بیمه 800 هزار کارگر ساختمانی که در گذشته بیمه شده‌اند، ادامه خواهد داشت.
علی یارمحمدی، دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: به دلیل اینکه در ابتدای سال 86  کارگران کارت مهارت نداشتند و از طرفی بیمه همه آنها امکان‌پذیر نبود، سهمیه‌بندی کارگران ساختمانی را پذیرفتیم. وی افزود: طبق قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی که در سال 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد که سازمان تأمین اجتماعی سهمیه‌ای برای تعداد کارگران در سال تعیین نکند و پس از 800 هزار کارگری که در طول چهار سال بیمه شدند، مابقی کارگران همانند سایر کارگران دیگر بیمه شوند.
یارمحمدی ادامه داد: در قانون نیامده که چنانچه این چهار سال به پایان رسید، سازمان تأمین اجتماعی وظیفه‌اش به اتمام رسیده و کارش را انجام داده چرا که تعداد کارگران حدود یک میلیون و 700 هزار نفر است. قانون رفع موانع کارگران ساختمانی حتی برای کسانی که تخطی کنند ، مجازات تعیین کرده است. در قانون به صراحت آمده است: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است، با دریافت حق بیمه سهم کارفرما موضوع قانون بیمه های اجتماعی سال 1386 تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند»
وی گفت: اگر منابع این قانون تکافوی بیمه تمام کارگران را نداشته باشد، تأمین اجتماعی باید اعلام کند و بگوید که حق کارفرما کافی نیست. کارفرمایان ساختمانی تافته جدا بافته نیستند. اگر قرار است بیمه کارگران توسط پیمانکاران ساختمانی پرداخت نشود چرا در سایر صنایع از جمله خودروسازی و نساجی کارفرماها بیمه کارگرانشان را پرداخت می‌کنند؟ 
دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: ما از بقیه حقوق اجتماعی از جمله حق مسکن، مرخصی، امنیت شغلی و... محرومیم و فقط خواستار بیمه هستیم که متأسفانه کارفرماها مشغول لابی برای عدم پرداخت این حق هستند.
وی در ادامه به سایر تبعیض‌هایی که در رابطه با کارگران ساختمانی وجود دارد اشاره کرد و افزود: هیچ جایی در قانون کار نگفته کارگر کسی است که بیمه تأمین اجتماعی دارد و جالب اینکه کارگران به دلیل عضو نبودن در صندوق تأمین اجتماعی از سبد کالایی دولت هم محروم می‌شوند. بنابراین بیمه برای کارگران یعنی همه چیزشان.