هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بررسی وضعیت 2 هزار خانه تاریخی تهران

امیدواری‌هایی درباره سامان‌گرفتن وضعیت بناهای تاریخی تهران ایجاد شده است. کمیته میراث فرهنگی شورای شهر در جلسه‌ای با سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تصمیم گرفتند برای بررسی وضعیت بناهای تاریخی تهران و نحوه مرمت، تملک و یا ایجاد کاربری عمومی آنها کارگروه مشترکی تشکیل دهند. گفته می‌شود که بیش از دو هزار خانه تاریخی تهران توسط این کارگروه مشترک بررسی می‌شود.
هفته اول بعد از تعطیلات نوروزی احمد حکیمی‌پور، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر میزبان "خسروآبادی"، رئیس سازمان میراث فرهنگی تهران و برخی شهرداران و نمایندگان سازمان اوقاف بود تا درباره وضعیت بناهای تاریخی تهران گفتگو کنند.
 حکیمی‌پور در گفتگو با خبرنگار ما  درباره نتایج این جلسه می‌گوید: بیش از 2 هزار بنای تاریخی در تهران وجود دارد که باید وضعیت آنها مشخص شود. برای مثال خانه اتحادیه که قرار است شهرداری آن را تملک و تبدیل به باغ لاله که نسبتی هم با خیابان لاله‌زار دارد، کند.
 به گفته او بالاخره خانه اتحادیه بعد از سال‌ها کشمش بین مالکان و شهرداری و سازمان میراث فرهنگی قرار شده توسط شهرداری خریداری شود. اما خانه دیگری هم که شهرداری قرار است ساخت و ساز در اطراف آن را متوقف کند «خانه عین‌الدوله» است که شهرداری قسمتی از باغ آن را به صورت تهاتر فروخته است.
 رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران می‌گوید با شهرداری توافق شده است که جلوی ساخت و ساز قسمتی از باغ این خانه را که گودبرداری هم شده بگیرد و زمین دیگری را با مالک کنونی تهاتر کند و این قسمت را دوباره به حالت اول برگرداند و یا در نهایت مجوز ساخت بنای کنار این خانه تاریخی را به صورتی تغییر دهد که مشکلی در منظر آن ایجاد نشود.
 حکیمی‌پور معتقد است برای حفظ برخی بناهای تاریخی تهران باید کاربری آنها به صورت عمومی درآید تا هم مالکان انگیزه حفظ این بنا را داشته باشند و هم مردم بتوانند از زیبایی این بناها استفاده کنند. او مثال این مورد را قهوه‌خانه قدیمی «آذربایجان» می‌داند که با کمک سازمان میراث و شهرداری حفظ شد و امروز همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
 جلب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حفظ بناهای تاریخی و ایجاد شرایطی برای تبدیل این بناها به گالری و تماشاخانه و کاربری‌هایی از این دست سیاست جدید شورای شهر تهران برای حفظ بناهای تاریخی تهران است.
 رئیس کمیته میراث فرهنگی شورا می‌گوید با همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری و سازمان اوقاف کارگروهی تشکیل شده که 2 هزار بنای تاریخی تهران بررسی شود تا مشخص شود کدام یک باید تملک و به همین صورت نگهداری شود و کدام‌اشان توانایی سرمایه‌گذاری برای حفظ و نگهداری توسط مالک یا بخش خصوصی را داراست.