پرداخت مطالبات راه‌سازان

شمار نشریه : 182


دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی با اشاره به پرداخت 800 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران راهساز از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: پیمانکاران استان تهران در حدود یک هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند.
علی آزاد با اشاره به اینکه دولت در حال پرداخت مطالبات پیمانکاران است، گفت: دولت با پرداخت 4810 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران موافقت کرده که از این رقم 800 میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص پیدا کرده است تا بدهی پیمانکاران را بپردازد که در حال حاضر از سوی این وزارتخانه پرداخت می‌شود.وی با بیان اینکه حدود 2 هزار میلیارد تومان باید به وزارت راه برای طلب پیمانکاران اختصاص پیدا کند، ادامه داد: در حدود یک هزار میلیارد تومان پیمانکاران راه‌ساز استان تهران از دولت طلبکارند که با اقدام دولت در پرداخت مطالبات امیدواریم مابقی بدهی‌ها هم به زودی پرداخت شود.
دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی با اشاره به اشتغال‌زایی صنعت راه‌سازی در کشور، اظهار داشت: صنعت راه‌سازی ارزان‌ترین نوع ایجاد اشتغال در کشور است که با حمایت دولت می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی بخش وسیعی از متقاضیان را فراهم کند.
آزاد با بیان اینکه راه‌سازی زیرساخت توسعه کشور است، افزود: اگر در منطقه‌ای راه وجود نداشته باشد توسعه هم ایجاد نمی‌شود بنابراین راه‌سازی زیرساخت توسعه کشور است و باید در اولویت توجه دولت قرار بگیرد.وی با اشاره به اینکه با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور باید به سمت مصرف کمتر برود، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها به این منظور اجرا می‌شود که جامعه مصرف کمتری داشته باشد نه اینکه پول بیشتری بپردازد.
دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی با اشاره به اینکه مصرف انرژی در کشور ما نسبت به متوسط جهانی بیشتر است، اظهار داشت: کاهش مصرف انرژی می‌تواند به تولید کمک کند و توسعه کشور را سرعت ببخشد.