آتش‌سوزی در خوابگاه دانشجویان

شمار نشریه : 182

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از آتش‌سوزی در خوابگاه دخترانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج خبر داد که با حضور به موقع آتش‌نشانان مهار شد.
سهراب شهبانی ادامه داد: آتش‌سوزی دریکی از اتاق‌های خالی در طبقه دوم خوابگاه دانشجویان دختر به مساحت حدود 10 مترمربع رخ داد که بلافاصله با حضور به موقع آتش‌نشانان و مهار آتش از سرایت آن به اتاق‌های همجوار جلوگیری شد.
 وی گفت : در بررسی اولیه مشخص شد که علت آتش‌سوزی اتصال سیم برق بوده است . شهبانی گفت: خوشبختانه هنگام آتش‌سوزی ، دانشجویان در اتاق‌های همجوار نبودند و هیچ مشکلی برای آنان به وجود نیامد.
یک مسئول در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تأیید کرد که در این حادثه مشکلی برای دانشجویان به وجود نیامده و به زودی از طریق رسانه‌ها ابعاد حادثه تشریح می‌شود.
سال گذشته یکی از دانشجویان پسر در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بر اثر اتصال برق در محوطه این مرکز آموزش عالی جان باخت