مقاوم‌سازی سامانه‌های آبرسانی تبریز

شمار نشریه : 182

 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: طرح مقاوم‌سازی سامانه‌های آب‌رسانی شهر تبریز در برابر زلزله در اولویت کاری شرکت آب و فاضلاب استان است.
علیرضا پور رجب در جمع خبرنگاران به طرح مقاوم‌سازی سامانه‌های آبرسانی شهر تبریز اشاره کرد و گفت: بر اساس معیارها و آیین‌نامه‌های موجود، آزمایشات مختلفی نظیر ژئوفیزیک‌، ژئوتکنیک و اسکن آرماتور و تهیه نقشه‌هایی چون ساخت و کرگیری به تعداد هزار مورد روی 17 باب مخزن، پنج باب ساختمان، 17 باب شیرخانه، یک باب فشارشکن و یک باب پمپاژ انجام یافته است. وی هدف از اجرای این طرح را ایمن‌سازی تأسیسات آبی در برابر زلزله عنوان کرد و گفت: هدف از ایمن‌سازی تأسیسات آبی در برابر زلزله فراهم کردن شرایطی است که کارایی سیستم تأمین و توزیع آب را در هنگام وقوع زلزله تعیین کند.