نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت نظارت بر گودبرداری‌ها


 عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با بیان اینکه گودبرداری دارای اصول و مراحلی است که باید در ساخت و سازها مدنظر قرار گیرد، بر لزوم نظارت و کنترل ساخت و سازها در گودبرداری‌ها و توجه به ایمنی خانه‌های مجاور تاکید کرد. مرادعلی واهبی افزود: اواخر سال‌ گذشته دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در زمینه وظایف شهرداری، مهندسان ناظر و مالکین در گودبرداری‌ها ابلاغ شد که هر یک از این بخش‌ها باید وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. وی ادامه داد: بنابراین دستورالعمل، باید مالکان از افراد و مجریانی در گودبرداری‌ها استفاده کنند که دارای صلاحیت و تخصص باشند
واهبی گفت: در حال حاضر گودبرداری به این صورت است که با سازمان خدمات موتوری شهرداری قراردادی منعقد می‌شود و به صورت شبانه یکسری آدم‌های معمولی با بیل و لودر و کمپرسی اقدام به گودبرداری می‌کنند و به صورت ناگهانی اطراف ساختمان‌های مجاور خالی می‌شود. وی افزود: این‌گونه گودبرداری‌ها از لحاظ ایمنی بسیار خطرناک است و توصیه می‌کنم این کار غلط دیگر ادامه پیدا نکند چرا که باید گودبرداری‌ها با بررسی‌های قبلی همراه باشد و باید شرایط وضعیت ساختمانی‌های مجاور قبل از گودبرداری‌ها مشخص و بررسی شود و پس از اعمال تمهیدات ایمنی، به گودبرداری اقدام کرد.  عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسائل در گودبرداری رعایت نمی‌شود. متأسفانه هم اکنون پیمانکاران برای مصلحت خودشان، اطراف خانه‌های مجاور را خالی می‌کنند و تا به حال خدا رحم کرده که در اهواز اتفاق جانی در گودبرداری‌های غیراصولی نداشتیم و اتفاقات فقط در حد خسارت‌های مالی و ساختمانی بوده است. ما نگران هستیم که در این گودبرداری‌ها، یک روزی اتفاقات جانی رقم بخورد.