هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت نظارت بر گودبرداری‌ها


 عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با بیان اینکه گودبرداری دارای اصول و مراحلی است که باید در ساخت و سازها مدنظر قرار گیرد، بر لزوم نظارت و کنترل ساخت و سازها در گودبرداری‌ها و توجه به ایمنی خانه‌های مجاور تاکید کرد. مرادعلی واهبی افزود: اواخر سال‌ گذشته دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در زمینه وظایف شهرداری، مهندسان ناظر و مالکین در گودبرداری‌ها ابلاغ شد که هر یک از این بخش‌ها باید وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. وی ادامه داد: بنابراین دستورالعمل، باید مالکان از افراد و مجریانی در گودبرداری‌ها استفاده کنند که دارای صلاحیت و تخصص باشند
واهبی گفت: در حال حاضر گودبرداری به این صورت است که با سازمان خدمات موتوری شهرداری قراردادی منعقد می‌شود و به صورت شبانه یکسری آدم‌های معمولی با بیل و لودر و کمپرسی اقدام به گودبرداری می‌کنند و به صورت ناگهانی اطراف ساختمان‌های مجاور خالی می‌شود. وی افزود: این‌گونه گودبرداری‌ها از لحاظ ایمنی بسیار خطرناک است و توصیه می‌کنم این کار غلط دیگر ادامه پیدا نکند چرا که باید گودبرداری‌ها با بررسی‌های قبلی همراه باشد و باید شرایط وضعیت ساختمانی‌های مجاور قبل از گودبرداری‌ها مشخص و بررسی شود و پس از اعمال تمهیدات ایمنی، به گودبرداری اقدام کرد.  عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسائل در گودبرداری رعایت نمی‌شود. متأسفانه هم اکنون پیمانکاران برای مصلحت خودشان، اطراف خانه‌های مجاور را خالی می‌کنند و تا به حال خدا رحم کرده که در اهواز اتفاق جانی در گودبرداری‌های غیراصولی نداشتیم و اتفاقات فقط در حد خسارت‌های مالی و ساختمانی بوده است. ما نگران هستیم که در این گودبرداری‌ها، یک روزی اتفاقات جانی رقم بخورد.