هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز بروز خلاقیت

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مشاور عمرانی استانداری گیلان، بر رعایت اولویت اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان تاکید کرد.
مهندس هادی الماسی، گفت با توجه به شرایط موجود در کشور و جمعیت عظیم مهندسان حوزه صنعت ساختمان استان گیلان، اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت مهندسان جوان است.وی در ادامه افزود: عمر متوسط ساختمان‌ها در استان گیلان به دلیل برخورداری از شرایط جوی خاص و رطوبت بالا  از متوسط عمر ساختمان در ایران کمتر است و متأسفانه هر ساله هزینه‌های زیادی صرف بازسازی یا نوسازی ساختمان می‌شود. مهندسان عضو سازمان با ابزار دانش و تجربه خود با دقت، ابتکار و نوآوری می‌توانند نقش مهمی در بهسازی و به تبع آن صرفه‌جویی و اجرای اولویت‌های اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. مهندس الماسی در پایان ضمن تاکید مجدد بر تأثیرگذاری بیش از 16 هزار عضو این سازمان در اقتصاد مقاومتی گفت: ترویج رعایت مقررات ملی ساختمان، اجرایی شدن راهکارهای معماری ایرانی-  اسلامی و اقلیمی ، ارائه خدمات و نظم دادن به امور حرفه‌ای و صنفی مهندسان، از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.