هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مالیات بر معاملات ملکی یونان به 3 در صد رسید


بر اساس قانون جدیدی که در ماه ژانویه 2014 به اجرا درآمد، مالیات معاملات ملکی در یونان به 3 درصد رسید. این یک کاهش بزرگ در برابر مالیات‌های 8 درصدی بر روی اموالی باارزش 20 هزار یورویی و فراتر از آن  مالیات 10 درصدی در نظام مالیاتی پیشین است. این قانون نه تنها برای واحدهای مسکونی و تجاری اجرا می‌شود، بلکه شامل زمین‌های خالی، زمین‌های ورزشی، مزرعه و زمین‌های کشاورزی نیز می‌باشد. تمامی مالیات بر املاک از جمله مالیات موقت غیرمنتظره در حال حاضر یکسان است؛ این نوع پایه مالیاتی هر نوع معاملات ملکی را شامل می‌شود- بدون توجه به آنکه در آن درآمدی حاصل شود یا خیر.
 تا پیش از این تنها کسانی مشمول مالیات می‌شدند که مالکیت زمین نسبتاً بزرگی را داشته‌اند، اما در حال حاضر تقریباً همه باید بار مالیاتی را به دوش بکشند.  در یونان 80 درصد مردم صاحب‌خانه هستند که این رقم، یونان را در رده‌های بالای جدول جهان مسکن جای می‌دهد.