شرکت عمران نمی‌تواند برای ساخت مسکن هزینه کند

شمار نشریه : 182


حسن ولی‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت:‌ بر اساس پیش‌قرارداد، دیرکرد واگذاری مسکن مهر به متقاضیان محاسبه و از مبلغ افزایش قیمت کسر خواهد شد.وی تاکید کرد: این برنامه در خصوص تاخیرات غیرمجاز اجرا می‌شود، به عنوان مثال اگر میزان افزایش قیمت در بخشنامه سوم برای هر مترمربع  100 هزار تومان باشد، جریمه تأخیر غیرمجاز بر اساس فرمول جریمه 10 هزار تومان می‌شود که این مبلغ از متقاضی دریافت نمی‌شود و 90 هزار تومان به پیمانکار پرداخت می‌شود. ولی پور در واکنش به این مسئله که مردم به دلیل اعتمادی که به تکمیل و تحویل واحدها ندارند از واریز مابقی آورده خودداری می‌کنند،‌گفت:‌ شرکت عمران نمی‌تواند هیچ اعتبار دولتی را برای ساخت مسکن هزینه کند، تا پول مردم نباشد ما به عنوان نماینده مردم نمی‌توانیم پرداختی به پیمانکاران داشته باشیم و این مسئله باعث کندی عملیات اجرایی پروژه‌ها می‌شود. وی  افزود: از مردم دعوت می‌کنیم که به نمایندگان خودشان اعتماد کنند و تمام تلاش شرکت عمران نیز در راستای تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر است.