هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام شهرسازی، «شهروند‌مدار» می‌شود


معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی از شروع تغییر در رویکردهای حوزه شهرسازی خبر داد.
پیروز حناچی.با بیان اینکه در شهرسازی شهروندمدار، شهروندان از اتفاقات و تصمیماتی که برای شهر آنها اتخاذ می‌شود، آگاهی دارند، اظهار كرد: در بسیاری از کشورهای جهان، طرح‌ها پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، به نمایش عمومی گذاشته می‌شوند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه‌وشهرسازی افزود: با وجود اینکه حرکت خوبی در راستای تغییر رویکردهای حوزه معماری آغاز کرده‌ایم، فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب داریم. وی با تاکید بر اینکه در شهرسازی شهروند تصمیمات باید کارشناسی شده، عقلانی و در راستای منافع شهروندان اتخاذ شوند، تصریح کرد: دستیابی به چنین شهرسازی تنها با همکاری تمام نهادهای مرتبط امکان‌پذیر است.
حناچی با بیان اینکه تعامل خوبی با شهرداری‌ها، به ویژه شهرداری تهران داریم، ادامه داد: در ماه‌های اخیر نیز تلاش کردیم لغو مصوبات مغایر با قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها را با مشکلات جدی اجرایی مواجه نکند.
وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که شهرسازی و معماری فرآیندی است که به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وابسته است.