هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرداخت وام ۳۰ میلیونی بافت‌ فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مسکن در بافت فرسوده از سوی بانک تجارت و ابلاغ سهمیه نوسازی و بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری خبر داد.
ایزدی گفت: در اواخر سال گذشته 20 هزار فقره وام نوسازی 30 میلیونی را از طریق بانک تجارت در اختیار شهروندان گذاشتیم که 13 هزار فقره آن به تهرانی‌ها اختصاص یافت.
محمد سعید ایزدی در خصوص نام‌گذاری سال 93 افزود: در نام‌گذاری سال 93 باید بگویم که اقتصاد و فرهنگ دو مقوله‌ای است که در حوزه مأموریت و سیاست‌های توسعه شهری و بهسازی و نوسازی شهری مطابق با اهداف ما است و تلاش می‌شود، آن را به عنوان راهبرد سرلوحه کار خود قرار داده و برای آن برنامه عملیاتی تدوین کنیم.
وی ادامه داد: در این برنامه عملیاتی ،بهسازی و نوسازی از جنبه اقتصاد کارآمدترین سیاست در عرصه توسعه شهری برای ارتقاء اقتصاد ملی است، تا با استفاده مجدد از منابع و اراضی به توسعه پایدار برسیم.
ایزدی گفت: در اواخر سال گذشته 20 هزار فقره وام نوسازی 30 میلیونی را از طریق بانک تجارت در اختیار شهروندان گذاشتیم که 13 هزار فقره آن به تهرانی‌ها اختصاص یافت. وی افزود: در حال حاضر هیچ پرونده‌ای و متقاضی درخواست وام نوسازی و بهسازی در تهران وجود ندارد و به تمام آنها پاسخ داده‌ایم.
ایزدی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که برای 200 هزار سهمیه سال جاری به نحوی از طریق بانک‌ها عمل کنیم که جریان بهسازی توأمان و همیشگی و مشوق‌ها همواره در کنار مردم باشد.
وی اضافه کرد: از طریق توافقنامه‌هایی که با شهرداری‌ها امضا می‌کنیم خود را آماده می‌کنیم تا مردم انگیزه بیشتری برای ورود به عرصه نوسازی بافت فرسوده پیدا کنند.
ایزدی ادامه داد: هم وام 30 میلیونی که از گذشته وجود داشته و 20 هزار فقره آن را پرداخت کردیم، ادامه می‌یابد و هم بسته‌های تشویقی که شامل تخفیف‌ها و بخشودگی‌ها است، از طریق شهرداری‌ها اعمال می‌کنیم تا بتوانیم این جریان را تقویت کنیم.