هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی نوآورانه

اگر در آپارتمان کوچکی زندگی میکنید و فضای کافی در اختیار ندارید، باز هم میتوانيد با کمی خلاقیت و نوآوری و استفاده از وسایلی که جای کمی اشغال میکنند، زندگی آسوده و منظمی داشته باشید.

به همین منظور Robert van Embricqs میز و صندلی چوبی خاصی طراحی کرده که به دلیل داشتن ساختار منحصر به فرد در مرکز آنها، به راحتی در مواقعی که احتیاجی به آنها نیست، به حالت مسطح در میآیند. این ساختار ویژه علاوه بر اینکه منجر به ایستادن و تخت شدن این میز و صندلی میشود، استحکام کافی برای تحمل وزن افراد و وسایل را نیز ایجاد کرده است.