هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اتاق اصناف و انتخابات اردیبهشت

گروه بازار ساختمان:  تاکنون دو اتاق بازرگانی و تعاون در کشور وجود داشت و واحدهای صنفی چه تولیدی و چه توزیعی در قالب مجامع صنفی مجزا تشکل می‌یافتند اما با تغییر در قانون این دو در هم ادغام‌شده و اتاق اصناف شکل گرفته است.
به گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران «با توجه به اینکه دوره قانونی اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها در اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رسد، انتخابات اتاق‌های اصناف در پایان اردیبهشت برگزار خواهد شد.»
محمدحسن نکویی مهر، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان اظهار داشت: مجامع امور صنفی کشور که قبلاً در هر شهرستان به دو گروه صنفی تقسیم می‌شدند، با اصلاح قانون نظام صنفی و پس از پایان دوره قانونی،  هیئت‌رئیسه در یکدیگر ادغام و اتاق اصناف شهرستان‌ را تشکیل می‌دهند.
وی با تاکید بر این نکته که این انتخابات در 398 شهرستان برگزار خواهد شد ، ادامه داد: مسئولیت برگزاری و نظارت بر انتخابات بر عهده کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها و دبیرخانه هیئت عالی نظارت است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: « این انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که اصناف بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و در حال حاضر این بخش دارای دو میلیون و 300 هزار  واحد صنفی دارای پروانه کسب و 8300 اتحادیه صنفی متولی صنوف مختلف در سطح کشور است.»