هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعظیم بنای جدید در برابر تاریخ یزد

آخرین روزهای سال گذشته برای نخستین بار در کل کشور بنای کتابخانه مرکزی یزد که مانعی برای ثبت جهانی بافت تاریخی یزد به شمار می‌رفت، در برابر این تاریخ کهن شهر یزد سر تعظیم فرود آورد؛ مانعی که طی 8 ساله گذشته برداشته نشده بود.
کتابخانه مرکزی یزد که طی چند سال گذشته به علت ارتفاع زیاد آن نسبت به سایر مجموعه بناهای موجود در بافت تاریخی یزد بلای جان آن شده بود، سرانجام با همکاری استانداری و سازمان میراث فرهنگی یزد در برابر تاریخ یزد کوتاه آمد. خبر کوتاه شدن این کتابخانه گواهی بر این بود که اگر مسئولان میراث فرهنگی بخواهند، می‌شود در برابر موانع و خطراتی که میراث فرهنگی را تهدید می‌کنند، ایستاد.
 سید محمد سید حسینی، معاون عمرانی استانداری یزد، کوتاه شدن این کتابخانه را اقدامی کم نظیر در سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی کشور دانست و گفت:« برای اولین بار در تاریخ کشور، بنای جدیدی در برابر بافت تاریخی تعظیم کرد و این می‌تواند نشان خوبی برای میراث فرهنگی یزد باشد».
 به گفته وی، بنا بر رأی کمیسیون ماده 100 درباره کاهش ارتفاع کتابخانه مرکزی یزد، یکی از موانع مهم بر سر راه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد طی 8 ساله گذشته، برداشته شد.
 سید حسینی با بیان اینکه نظرات مخالف در مورد کوتاه کردن این کتابخانه بسیار بود، گفت : استانداری و سازمان میراث فرهنگی یزد با تمام قوای خود توانستند در برابر این نظرات مخالف مقاومت کرده و حرمت بافت تاریخی یزد را حفظ کنند.وی در مورد بحث‌هایی آزاردهنده‌ای که بر سر راه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد بود، گفت: ان‌شاءالله بتوانیم با آگاه‌سازی در مورد اینکه بافت تاریخی یک تهدید نیست بلکه فرصت است، کار ماندگاری برای تاریخ یزد انجام دهیم. به گفته وی اقداماتی که در زمینه میراث فرهنگی یزد در دو ماه گذشته انجام‌شده، به نظر من بی‌سابقه بوده است.
 سید حسینی همچنین از آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاران خصوصی با حفظ ضوابط و قوانین میراث فرهنگی در یزد خبر داد و گفت : در صورتی که ضوابط میراث فرهنگی رعایت شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدامات سودآور در راستای حفاظت از بناهای تاریخی یزد انجام دهند.