هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیوند الوارهای چوبی در فضای خانه

این خانه کوچک یک طبقه با یک بهارخواب در زمینی به عرض ۵ متر در شهر ملبورن واقع شده است.
هدف از بازسازی خانه، خلق فضای نشیمن و یک نهارخوری تازه بوده است. ناگزیر آشپزخانه و سرویس بهداشتی قدیمی جابه جا شدند تا نفوذ نور طبیعی به نشیمن و اتاق خواب اصلی تقویت گردد.دو اتاق خواب در سمت شرق خانه در مکان سابق خود نوسازی شدند. الزامات مهم از سوی کارفرما ساده بود و تنها احتیاج خاص وی یافتن مکانی برای سه پرده دیوارکوب (ملیله دوزی) بود که مادرش برایشان دوخته بود.مسئول طراحی از این پیشنهاد استقبال نمود و به جست و جو در سنت ملیله دوزی و تکنیک های آن پرداخت و ایده به کار بردن همان طرح ملیله دوزی مادر در طراحی کل خانه جدید به ذهنش خطور کرد و آن را با کارفرما در میان گذاشت و نهایتاً این طرح مورد موافقت واقع شد