هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تقویم قابل اشتعال

“یورک گوتسولاک” طراح اوکراینی تقویم رومیزی جالبی طراحی کرده که به زیبایی فرصت سوزی ما را در زندگی یادآوری میکند.

برگه های تشکیل دهنده روزها در این تقویم، هر کدام یک چوب کبریت واقعی با قابلیت اشتعال هستند. هر صفحه این تقویم نشان دهنده یک ماه از سال است و در ظاهر شبیه به یک شانه چوب کبریت است. این تقویم رومیزی اتلاف وقت و روزمرگی را به ما گوشزد میکند.