هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهداشت نور در خانه

اعضای خانواده ، روز خود را در فضای خانه آغاز می کنند و متاثر از آن، احساسات مثبت، انرژی و باروری را به همراه خود به جامعه می برند.بدین ترتیب تمامی عناصر موجود در فضای خانه اهمیتی بالا برای ادامه روز در فضاهای مختلف خانه و اجتماع دارند . بهداشت نور در خانه، سلامت روانی و جسمی ساکنان را تقویت می کند ،بر زیبایی اشیا در فضا می افزاید و روابط خانوادگی را صمیمیت می بخشد . خانواده هایی که در شهر زندگی می کنند به طور معمول در شب و روز بیشتر از آنچه لازم است نور دریافت می کنند و باید تا می توانند استفااده  از نور طبیعی را جایگزین نور مصنوعی کنند .

چند توصیه مفید برای بهداشت نور در فضاهای کاری :

افرادیکه همراه هم در یک فضای مشترک به فعالیت اجتماعی و اقتصادی میپردازند، با آگاهی از چگونگی بارورسازی اتمسفر محیط و کاهش هزینه های مصرف انرژی، می توانند یکدیگر را در مسیر دست یابی به اهداف مشترک یاری دهند .

نورپردازی فضای کار باید به گونهای باشد که شما را از حالت فضای خانه خارج سازد و بر فعالیتی بخصوص متمرکز سازد . دو منبع نور کاملاً مستقل، یکی جهت تامین روشنایی عمومی فضا و دیگری جهت پرداختن به جزئیات موضوع مورد بررسی که در صورت نیاز روشن می شود، در این فضا کاربرد دارند.