هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برخورد با زمین‌خواران پیامکی استان‌های شمالی

برخورد با زمین‌خواران پیامکی استان‌های شمالی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی که برخی بنگاه‌های متخلف آن را برای مردم پیامک می‌کنند تخلف صریح قانونی است و با آن‌ها برخورد می‌شود.
جواد افشار، رئیس سازمان امور اراضی گفت: برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های ویلا سازی که هیچ‌کدام از آن‌ها مجوزی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ندارند تبلیغات خود را به صورت پیامک برای مردم ارسال می‌کنند تا این زمین‌ها را بفروشند و در تبدیل آن به ویلا این بنگاه‌های متخلف را کمک کنند.
وی افزود: اخیراً مکاتباتی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام‌شده تا از ارسال چنین پیامک‌هایی که خلاف قانون اساسی است جلوگیری شود.
وی در پایان تاکید کرد: با بنگاه‌های متخلف برخورد می‌شود، و در این راستا با معاونت عمرانی وزارت کشور مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم از طریق بهیاری‌ها‌، شوراهای شهر و شهرداری‌ها با این پدیده مقابله کنیم.