کاهش منابع مالی شهرداری‌ها

شمار نشریه : 181

مسئول کمیته درآمد شهرداری دلیجان هشدار داد:
کاهش منابع مالی شهرداری‌ها
مسئول کمیته درآمد شهرداری دلیجان از کمبود شدید منابع مالی شهرداری‌های استان در سال گذشته و هشدار برای شهرداری‌ها در سال جاری خبر داد.
محمد عزیزی گفت: در سال 92 با راهکارهای ارائه‌شده در جلسات و پی‌گیری معوقات و همچنین وصول عوارض در کمسیون‌های 77 و 100 توانستیم بخشی از منابع مالی شهرداری را تأمین کنیم.
وی افزود: با توجه به کاهش ساخت‌وساز در شهر به دلیل تورم، و به دنبال آن کاهش صدور پروانه ساختمانی مطمئناً در سال 93 با کمبود منابع مالی در شهرداری‌ها مواجه خواهیم بود،زیرا در سال‌های قبل بیشتر منابع مالی شهرداری‌ها از صدور پروانه‌های ساختمانی و اخذ عوارض گوناگون تأمین می‌شد.