هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نوآوری در طراحی مبلمان

redo-me مبلمانی با طراحی نوآورانه و دقیق است که قابلیت تغییر شکل به حالتهای مختلف را دارد. این سیستم از سه قطعه متفاوت تشکیل شده که به صورتهای مختلف بر روی هم نصب میشوند. برای نصب این قطعات به یکدیگر، نیازی به چسب نیست و هر کس بر حسب نیاز خود، میتواند هر تعداد از این قطعات را بر روی هم مونتاژ و یا از هم جدا کند. این سیستم تغییر پذیر به گونه ای طراحی شده که به راحتی امتداد پیدا کرده، از هم جدا شده و به شکلهای مختلف تبدیل میشود. تنوع جنس و رنگ این قطعات و امکان ساخت تعداد بسیار زیادی شکل مختلف، این مبلمان تغییر پذیر را به یک محصول ممتاز و کاربردی تبدیل کرده که انواع نیازهای افراد را به راحتی برطرف میکند