هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرایط مالیات از خانه‌های خالی معین شود

شرایط مالیات از خانه‌های خالی معین شود
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید شرایط خانه‌های خالی از سکنه، برای پرداخت مالیات به طور مشخص معین شود و نباید از خانه‌های موروثی و غیرقابل‌سکونت مالیات دریافت شود.
 یوسفیان ملا، در تذکری شفاهی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 4 این قانون که باید کلیه قوانین و مقررات مدنی،‌ جزایی و مالی بر اساس اصول اسلامی باشد، گفت: یکی از اصول قاعده لا ضرر است که در ماده 13 قانون مالیات و ماده 54، مکرر باید اضافه می‌شد.
وی افزود: رئیس کمسیون مربوطه معتقد است کلمه مذکور از قلم افتاده است که خوشبختانه می‌توان آن را اضافه کرد زیرا بسیاری از خانه‌ها قابل سکونت نیست اما سند اعیانی دارد.