پیش نویس طرح جدید مسکن در مجلس

شمار نشریه : 181


پیش نویس طرح پیشنهادی دولت در بخش مسکن به کمیسیون عمران مجلس رسید.
سید مهدی هاشمی با اشاره به دیدار نوروزی اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه وشهرسازی، گفت: در این دیدار قرارشد برنامه ها و طرح پیشنهادی دولت در بخش مسکن به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و لحاظ کردن نظرات و پیشنهادهای نمایندگان مجلس در اختیار اعضای کمیسیون عمران قرارگیرد.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات از ارسال پیش نویس طرح جدید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اعضای کمیسیون عمران خبرداد و افزود: در جلسه آینده کمیسیون، جزئیات طرح مذکور بررسی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بررسی رسمی طرح مسکن دولت بعد از ارائه این طرح از سوی دولت به مجلس، در دستور کار قرارخواهد گرفت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بررسی پیش نویس طرح پیشنهادی دولت در حوزه مسکن با هدف جلوگیری از فوت وقت و درج پیشنهادات مجلس در طرح نهایی انجام می گیرد.