تولید انرژی از منوکسید کربن

شمار نشریه : 181

متخصصان چینی ساختمانی را طراحی کردند که امکان تهیه سوخت سبز از منوکسید کربن هوا را فراهم می کند. به گزارش پایگاه ساینس دیلی، این ساختمان مدرن که با عنوان Project Blue شناخته می‌شود، می‌تواند منوکسید کربن موجود در هوا را به گاز متان تبدیل کند تا با استفاده از آن نیروی الکتریسیته تولید شود.
 یکی از معضلات جدی شهر های بزرگ، وجود بیش از حد گاز منوکسید کربن در هوا است. معماری شهری معمولا با انواع آلودگی های زیستی همراه است. آسمان خراش هایی که امروزه در اغلب شهر های بزرگ جهان سربه فلک کشیده‌اند، انرژی بسیار زیادی را برای گرمایش و سرمایش واحد های مسکونی صرف می‌کنند و برای تولید این میزان انرژی، حجم زیادی از مواد آلاینده وارد محیط زیست می شود.
تمرکز ساختمان ها در محیط های شهری، موجب شکل گیری پدیده ای موسوم به جزیره گرمایی می شوند که منجر به افزایش بیش از حد دما در تابستان و آلودگی هوا می شود.
 ساختمان Project Blue در واقع یک برج خنک کننده وارونه است که در آن یک سامانه گوگرد زدایی چند لوله ای مدور تعبیه شده است. این سامانه با جذب ذرات معلق درهوا، نیتروژن و گوگرد تولید می کند. هنگامی که این مواد با گاز منوکسید کربن موجود در جو ترکیب می شوند، مخلوطی از زغال و آب ایجاد می شود که در یک فرآیند ساده کم فشار می توان از آن گاز متان به دست آورد.
 انتظار می‌رود با ساخت چنین مبدل‌هایی، شهر های بزرگ و آلوده جهان، دوباره از هوای پاک و انرژی سبز بهره مند شوند.